Werk aan de waterleiding in Annen

Op 18 maart start een aannemer met werkzaamheden aan de waterleiding in Annen. De hoofdleiding aan de Zuidlaarderweg is aan vervanging toe.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van WMD Drinkwater.

Meer informatie

Het werk duurt ongeveer 2 maanden en kan hinder voor omwonenden en verkeer veroorzaken. Zo’n 600 meter van de nieuwe leidingen wordt onder de grond doorgetrokken om schade aan bomen te voorkomen. Een buis met een lengte van ongeveer 200 meter komt enkele dagen op het wandelpad tussen de Zuidlaarderweg en Dobbe te liggen. Ook zal de Ronkelskamp ter hoogte van de rotonde enkele dagen worden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De overlast wordt zoveel mogeijk beperkt. Omwonenden ontvangen vooraf een informatiebrief.