Stichting Samuda ondertekent het Armoedepact Aa en Hunze

Stichting Samuda (Samen uit Armoede) ondertekende 8 maart 2018 als veertiende organisatie het Armoedepact Aa en Hunze. Daarmee zet Stichting Samuda zich samen met de andere deelnemers van het pact in voor inwoners om armoede te voorkomen. Eén van de actiepunten is dat ze ervoor zorgen dat inwoners weten waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning.

samuda

Stichting Samuda

Stichting Samuda wil mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon helpen aan gratis kleding  en schoeisel. Op dit moment wordt de kledingwinkel verbouwd en ingericht met als naam Sam Sam. De verbouwing van de kledingwinkel wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Oranjefonds.

Armoedepact Aa en Hunze

Het Armoedepact is ontstaan door een oproep van de gemeenteraad om de krachten op het gebied van armoede te bundelen. De organisaties die het Armoedepact hebben uiteenlopende achtergronden, maar hebben een gezamenlijk doel; het voorkomen en het verminderen van armoede in Aa en Hunze.