Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Update: Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeenteraad heeft samen met andere Drentse overheden de Drentse RES vastgesteld. Hierin beschrijft de regio hoeveel duurzame energie ze verwacht op te wekken tot aan 2030.

De Rijksoverheid heeft met heel veel partijen een plan (het klimaatakkoord) gemaakt voor de aanpak van klimaatverandering en het overstappen op meer duurzame energie. De uitwerking van dat plan is regionaal en heet een regionale energiestrategie (RES).

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft samen met de andere Drentse overheden de Drentse RES vastgesteld. Nu nog in concept, maar in juli 2021 moet er een definitief stuk liggen. In de RES beschrijft de regio Drenthe hoeveel duurzame energie ze verwacht op te wekken tot aan 2030 met windmolens, zonnevelden en grote daken met zonnepanelen. Ook wordt gekeken hoe de ruimte in Drenthe zorgvuldig kan worden gebruikt voor dit doel en hoe aanwezige warmtebronnen kunnen worden verdeeld, zodat er plannen kunnen worden gemaakt om van het gas te gaan.

In Aa en Hunze

Drentse gemeenten, waterschappen, de provincie, netbeheerders en maatschappelijke partners willen dat in 2030 25 procent van het energieverbruik in Drenthe van zonne- en windenergie komt. In de gemeente Aa en Hunze komt deze energie vooral uit de 16 windturbines die gebouwd worden. Het project met deze windmolens is zonder draagvlak tot stand gekomen. In de RES heeft Aa en Hunze opgeschreven dat dat voor nieuwe projecten niet meer mag gebeuren. De RES houdt zoveel mogelijk rekening met wat u zelf wilt in uw omgeving.

Meer informatie over de RES in Aa en Hunze

Kijkt voor meer informatie op www.aaenhunze.nl/res. Hier vindt u een uitgebreid document over de RES en leest u ook wat Aa en Hunze heeft bijgedragen.

We zijn benieuwd!

Wat er nu ligt is een concept RES. In de aanloop naar de definitieve RES zijn wij heel erg benieuwd naar wat u van de plannen vindt. Heeft u hier een mening over? Of heeft u zelf een concreet idee (met uw buurt)? Laat het ons weten via communicatie@aaenhunze.nl