Update: Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeenteraad heeft samen met andere Drentse overheden de Drentse RES vastgesteld. Hierin beschrijft de regio hoeveel duurzame energie ze verwacht op te wekken tot aan 2030.

De Rijksoverheid heeft met heel veel partijen een plan (het klimaatakkoord) gemaakt voor de aanpak van klimaatverandering en het overstappen op meer duurzame energie. De uitwerking van dat plan is regionaal en heet een regionale energiestrategie (RES).

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft samen met de andere Drentse overheden de Drentse RES vastgesteld. Nu nog in concept, maar in juli 2021 moet er een definitief stuk liggen. In de RES beschrijft de regio Drenthe hoeveel duurzame energie ze verwacht op te wekken tot aan 2030 met windmolens, zonnevelden en grote daken met zonnepanelen. Ook wordt gekeken hoe de ruimte in Drenthe zorgvuldig kan worden gebruikt voor dit doel en hoe aanwezige warmtebronnen kunnen worden verdeeld, zodat er plannen kunnen worden gemaakt om van het gas te gaan.

In Aa en Hunze

Drentse gemeenten, waterschappen, de provincie, netbeheerders en maatschappelijke partners willen dat in 2030 25 procent van het energieverbruik in Drenthe van zonne- en windenergie komt. In de gemeente Aa en Hunze komt deze energie vooral uit de 16 windturbines die gebouwd worden. Het project met deze windmolens is zonder draagvlak tot stand gekomen. In de RES heeft Aa en Hunze opgeschreven dat dat voor nieuwe projecten niet meer mag gebeuren. De RES houdt zoveel mogelijk rekening met wat u zelf wilt in uw omgeving.

Meer informatie over de RES in Aa en Hunze

Kijkt voor meer informatie op www.aaenhunze.nl/res. Hier vindt u een uitgebreid document over de RES en leest u ook wat Aa en Hunze heeft bijgedragen.

We zijn benieuwd!

Wat er nu ligt is een concept RES. In de aanloop naar de definitieve RES zijn wij heel erg benieuwd naar wat u van de plannen vindt. Heeft u hier een mening over? Of heeft u zelf een concreet idee (met uw buurt)? Laat het ons weten via communicatie@aaenhunze.nl