Jaarrekening 2019: Jeugdzorg drukt jaarrekening in de min

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft de Jaarrekening 2019 in concept vastgesteld. Uit de cijfers blijkt dat er in het jaar 2019 € 1,5 miljoen uit de reserves nodig was.

Dat wordt geheel veroorzaakt door een tekort op Jeugdzorg van € 2,1 miljoen. Wethouder Co Lambert: “De jaarrekening laat zien dat Aa en Hunze een financieel gezonde gemeente is. Maar het tekort op de Jeugdzorg zal moeten worden teruggebracht. Daarnaast zijn er onzekerheden over de compensatie van het Rijk voor de kosten als gevolg van de Coronapandemie. En er zijn zorgen over de komende herverdeling van het gemeentefonds.” 

Verdere uitvoering van het collegeprogramma

In 2019 is het college verder gegaan met de uitvoering van het collegeprogramma “Samen Doen”. Ook de doorontwikkeling van het sociaal domein lag niet stil. Er wordt meer ingezet op preventie en vroegsignalering. Daarnaast was de gemeente bezig met diverse grote onderwerpen en projecten. Zo zijn er verbeteringen aangebracht bij bestaande fietspaden en zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Voor een verbetering van de leefomgeving is, samen met het Drents Glasvezel collectief, de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied in volle gang. Ook zijn de opstallen van de voormalige locatie Vlieghuis in Gieten inmiddels gesloopt, zodat kan worden begonnen met de geplande woningbouw. 

Het college hecht aan een duurzame samenleving. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft de gemeente een belangrijke rol in de energietransitie. In 2019 is een subsidie energiebesparing ingezet en daarmee zijn 400 huishoudens gestimuleerd om duurzame maatregelen aan hun woning te nemen. Ook zijn er waardevolle stappen gezet in de integrale aanpak van complexe zaken in het sociaal domein. De aanpak rondom het Ruige Veld is hiervan een voorbeeld. 

Aanwezig zijn in onze gemeente en samen met en voor onze inwoners werken, is waar wij ons voor blijven inzetten, elke dag weer.

Resultaat

Zonder de Jeugdzorg houdt de gemeente Aa en Hunze in 2019 € 0,6 miljoen over. Maar door het tekort van € 2,1 miljoen op Jeugdzorg, is per saldo € 1,5 miljoen van de reserves nodig.

Behandeling in de raad

In de raadsvergadering van 25 juni 2020 (vanaf 20.00 uur) behandelt de gemeenteraad de Jaarrekening 2019.