Aa en Hunze geeft negatief advies over verdere zoutwinning

Het college van burgemeester en wethouders kan niet instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken.

Met dit instemmingsbesluit wil de minister Nedmag BV de mogelijkheid geven om tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen ton magnesiumzout te winnen. Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt van 11 juni tot en met 24 juli ter inzage. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarvan maakt het college alvast gebruik. Ook de gemeenteraad zal zich hierover nog uitspreken. Dat is gepland op 27 augustus 2020. Nedmag wint sinds 1972 magnesiumzout in de gemeente Veendam, maar een deel van het grondgebied van gemeente Aa en Hunze valt binnen het effectgebied.

Zorgen over effecten mijnbouwactiviteiten

Burgemeester Hiemstra: “Met onze inwoners blijven wij zorgen houden over de zoutwinning en de stapeling van effecten van mijnbouwactiviteiten in onze regio, zoals de gaswinning in Groningen, het gasveld Annerveen en de daardoor ontstane bodemdaling. Veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade staat voor ons op nummer 1. De onzekerheden en risico’s zijn volgens ons niet weggenomen. Verder vinden we dat er onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar de effecten op langere termijn en dat momenteel de schaderegelingen niet toereikend zijn.”

Deel uw zienswijze

De ter inzage legging van het ontwerp-instemmingsbesluit is gedaan in de zomerperiode. Hiertegen heeft Aa en Hunze bezwaar gemaakt. Burgemeester Hiemstra: “Dit soort belangrijke documenten moet je niet in de zomerperiode publiceren. Dan doe je inwoners en overheden in het gebied tekort.
Om ons iets tegemoet te komen bestaat nu de mogelijkheid voor een aanvullende reactie na de zomervakantie. Wij sturen nu eerst een concept-zienswijze die we graag later samen met inwoners en de gemeenteraad aanscherpen.”

Inwoners die zich zorgen maken en voor 24 juli 2020 een zienswijze indienen bij de minister van EZK, roepen wij op om een afschrift van hun zienswijze met ons gemeentebestuur te delen via zoutwinning@aaenhunze.nl. Deze zienswijzen, en dus ook uw zorgen als inwoner(s), neemt de gemeente dan mee bij het opstellen van onze definitieve zienswijze. De definitieve gemeentelijke zienswijze wordt dan na behandeling in de raadsvergadering van 27 augustus ingediend.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in meer achtergrondinformatie? Het ontwerp-instemmingsbesluit kun u fysiek inzien op het gemeentehuis in Gieten. Maar ook digitaal via www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag.