Sociaal team Aa en Hunze draagt taken over aan Attenta

Het Sociaal team Aa Hunze draagt vanaf 1 juli 2018 zijn taken over aan de nieuwe stichting Attenta. Attenta is er voor alle inwoners om ze op weg te helpen met hun vragen, bijvoorbeeld over opvoeden, eenzaamheid, gezond ouder worden, mantelzorg en persoonlijke financiën.

Waarom een nieuwe stichting?

Het Sociaal team Aa en Hunze heeft zich vanaf 2015 ingezet om de zorg dichtbij inwoners te organiseren. Vanaf deze periode heeft het sociaal team een stevig fundament neergezet. Vorig jaar heeft de gemeente aangekondigd de dienstverlening te willen doorontwikkelen op een toekomstgerichte manier, dichtbij en op maat voor inwoners. Het is nu tijd voor deze volgende stap.

Met de overdracht geeft de gemeente uitvoering aan het besluit dat de gemeenteraad op 25 januari 2018 heeft genomen, om de toegangstaken van het sociaal domein in een stichting onder te brengen. De gemeente draagt de taken over, maar blijft eindverantwoordelijk en toetst de kwaliteit van de dienstverlening. Zorgen dat iedereen kan meedoen, is ons gezamenlijk doel.

Wat betekent dit voor inwoners?

Het Sociaal team Aa en Hunze draagt per 1 juli de dienstverlening zorgvuldig over aan Attenta. Onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder van Attenta, mevrouw G. Postma, zijn de medewerkers van Attenta er vanaf 1 juli om inwoners op weg te helpen. De medewerkers onderzoeken en organiseren samen met de inwoners wat ze daarbij nodig hebben. Ieders eigen wensen en inzet zijn nog meer van belang. Het streven is om de overgang naar Attenta zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom behouden de huidige cliënten zoveel mogelijk dezelfde contactpersoon en worden de klantdossiers zorgvuldig overgedragen. 

Hoe kunt u Attenta bereiken?

U kunt contact opnemen met Attenta door gebruik te maken van hetzelfde telefoonnummer (0592) 26 34 68, en via info@stichtingattenta.nl en www.stichtingattenta.nl. In de zomerperiode (1 juli tot 1 september) kunt u Attenta van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken van 8.30 tot 12.00 uur. Ook kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur langskomen in het gemeentehuis, waar Attenta haar werkplek heeft.