Adviesraad Sociaal Domein pleit voor aanstellen ombuds-functionaris

Voor veel inwoners van Aa en Hunze zal niet meteen duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van alle veranderingen in het Sociaal Domein. Toch hebben de wijzigingen, die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd gevolgen voor alle inwoners van Aa en Hunze.

Adviesraad Sociaal DomeinMaatwerk

De Nederlandse gemeenten hebben in de afgelopen jaren meer vrijheid gekregen om zelf beleid te ontwikkelen bij de maatschappelijke ondersteuning en de sociale bijstand. Ook krijgt de gemeente meer vrijheid om te bepalen wat voor zorg en ondersteuning wordt verstrekt aan de individuele burger (maatwerk). 

Nieuwe taken en regelgeving

De inwoner van Aa en Hunze moet nu voor alle zaken betreffende de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet aankloppen bij de gemeente Aa en Hunze. Voor de gemeente zijn dat deels nieuwe taken met een strak budget. Dat vraagt het nodige van de inwoner en de gemeente. De inwoner probeert zijn weg te vinden in de nieuwe regelgeving en de gemeente moet zich bekwamen in het uitvoeren van nieuwe taken. In dat proces zullen veel zaken goed verlopen, maar er kunnen problemen ontstaan die tijdig en goed behandeld dienen te worden. Het is belangrijk dat de inwoner de hulp en ondersteuning krijgt waar hij/zij recht op heeft en dat de gemeente haar inwoners optimaal kan ondersteunen binnen de kaders van de nieuwe regelgeving.

Ombuds-functionaris Sociaal Domein

Daarom heeft de Adviesraad Sociaal Domein, burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze geadviseerd een Ombuds-functionaris Sociaal Domein aan te stellen. De Adviesraad hoopt daarmee te bereiken dat de inwoner die de weg kwijtraakt binnen de regels, of niet goed weet waar deze hulp moet zoeken, ondersteund kan worden door een ombudsfunctionaris. Ook als er een klacht is, kan deze functionaris bemiddelend optreden en de klacht laagdrempelig aankaarten.

Uitgelicht