Nieuws juni 2018

 • Waarnemend burgemeester in Aa en Hunze

  02 juli 2018

  Ton Baas uit Oldeholtpade wordt waarnemer in de gemeente Aa en Hunze.

 • ‘Waar staat je gemeente’: Prima rapport voor Aa en Hunze, beter dan landelijk gemiddelde

  20 juni 2018

  In de periode februari-maart 2018 heeft gemeente Aa en Hunze een burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl laten doen. Dit onderzoek is eerder uitgevoerd, het vorige “Waar staat je gemeente onderzoek” was in 2012. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen, wensen en behoeften van inwoners over verschillende thema’s. Het ‘rapportcijfer’ dat de inwoners in de burgerpeiling van Aa en Hunze de gemeente geven is een 6,7, en dat is 0,2 hoger dan het cijfer van vergelijkbare gemeenten. In het afzonderlijke klanttevredenheidsonderzoek bij de balies scoorde de gemeente een uitmuntende 8,7.

 • Onthulling luisterplek in Gasselte

  19 juni 2018

  Donderdag 21 juni onthult wethouder Henk Heijerman in Gasselte een luisterplek / herdenkingskei. De gemeente Aa en Hunze is samen met de provincie Drenthe bezig met het realiseren van een aantal luisterplekken in Drenthe op de Liberation Route Europe. Donderdag wordt de eerste in Aa en Hunze onthuld.

 • Vestiging Transportbedrijf Wigchers in Gieten krijgt vorm

  19 juni 2018

  De bouw van de nevenvestiging van Transportbedrijf Wigchers is nu echt begonnen. Op het bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten realiseren zij stallingruimte voor de vrachtwagens en een loods met kantoor en kantineruimte. De nieuwe vestiging in Gieten wordt de uitvalsbasis voor een aantal vrachtwagens en chauffeurs. De hoofdvestiging van Wigchers blijft in Schoonoord. De bouw zal naar verwachting medio augustus klaar zijn.

 • Lever uw oude textiel in

  12 juni 2018

  In Nederland verdwijnt naar schatting 124 miljoen kilo textiel met het restafval in de verbrandingsoven. Twee derde daarvan is geschikt voor hergebruik of recycling. In de containers van Sympany is alle textiel welkom, ook versleten kleding en huishoudelijk textiel. U helpt door uw gedoneerde textiel in een gesloten zak aan te bieden. Hierdoor beschermt u de kleding tegen vocht en vervuiling.

 • Adviesraad Sociaal Domein pleit voor aanstellen ombuds-functionaris

  12 juni 2018

  Voor veel inwoners van Aa en Hunze zal niet meteen duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van alle veranderingen in het Sociaal Domein. Toch hebben de wijzigingen, die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd gevolgen voor alle inwoners van Aa en Hunze.