Wijziging beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De gemeente Aa en Hunze vindt dat ieder kind goede kansen moet krijgen om zich in de eerste levensjaren zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Om dit te faciliteren wijzigen de beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie.

960 uur per jaar

Uw kind leert en ontdekt veel als hij of zij jong is. De ontwikkeling in de eerste jaren van een kind legt de basis voor later. Vanaf 1 augustus 2020 geldt een minimaal aanbod van 16 uur voorschoolse educatie per week, oftewel 960 uur per jaar. De wijzigingen volgen op het besluit van het kabinet. Daarnaast worden de kwaliteitseisen Peuteropvang en VVE explicieter benoemd in de beleidsregels.

1 augustus

De gewijzigde beleidsregels gelden vanaf 1 augustus 2020 en kunnen worden ingezien op werkdagen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of worden opgevraagd via het mailadres gemeente@aaenhunze.nl onder vermelding van "beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)". De beleidsregels die zijn vastgesteld op 19 december 2017 komen te vervallen.