Ontwerp herinrichting centrum Grolloo bekend

De gemeente Aa en Hunze heeft het ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Grolloo gepresenteerd. Het plan is samen met inwoners van Grolloo tot stand gekomen. In het ontwerp is meer ruimte voor voetgangers en parkeren. Ook wordt de riolering vervangen.

Veel draagvlak

Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan aanwonenden van het centrum, de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken en andere belanghebbenden. Er is zeer veel draagvlak voor het plan, dat als doel heeft de rust en het dorpse karakter van Grolloo bewaren. De huidige inrichting is vooral gericht op de toegankelijkheid voor het doorgaande verkeer en minder op parkeren en ruimte voor voetgangers. Dit is nu niet meer het geval. Zo is er gekozen voor een smallere rijbaan en worden de voetpaden verbeterd. 

Veranderingen

Het gebied tussen café/restaurant Hofsteenge en de supermarkt wordt gezien als één groot plein. Hier worden duidelijke lijnen, beplantingsblokken en hagen geplaatst. Deze scheiden de rijbaan, parkeerplekken en voetpaden van elkaar. Het Oostereind wordt deels geasfalteerd, met een klinkerverharding aan beide zijden van de weg. Daardoor wordt de weg beter geschikt voor het aanwezige landbouwverkeer.

De gemeente is blij met de inbreng van inwoners van Grolloo. Wethouder Henk Heijerman: ‘We hebben vanaf het begin de inwoners gevraagd om mee te denken, ideeën aan te dragen en mee te ontwerpen. Daar hebben ze volop gehoor aan gegeven. Veel van die suggesties en ideeën worden gerealiseerd. Er ligt nu een plan dat past bij Grolloo en daar mogen we samen trots op zijn.’ 

Aanleiding

In 2018 bleek dat de riolering van het Oostereind en de Hoofdstraat aan vervanging toe was. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om het hele gebied opnieuw in te richten, omdat beide werkzaamheden goed gecombineerd kunnen worden. De wens om te herinrichten bestaat daarnaast al langer, ook omdat de voetpaden veel schade vertonen door boomwortels.

De werkzaamheden gaan naar verwachting eind 2019 - begin 2020 van start.

Video herinichting centrum Grolloo