Eikenprocessierups in Aa en Hunze

De eikenprocessierups houdt Nederland in zijn greep. Hier lees je de belangrijkste informatie over de rups in de gemeente Aa en Hunze.

De eikenprocessierups houdt Nederland in zijn greep. In vrijwel heel Nederland ondervinden mensen overlast als gevolg van het grote aantal brandharen die elke rups bij zich draagt. Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups steeg het aantal rupsen in 2018 sterk ten opzichte van 2017. Dit jaar vond op veel plaatsen een verdrievoudiging plaats. Het grote aantal rupsen in combinatie met speciale weersomstandigheden (veel wind) heeft er voor gezorgd dat veel meer mensen en dieren dan normaal overlast en gezondheidsklachten ervaren. De grote hoeveelheid media-aandacht in de afgelopen twee weken is een duidelijke indicatie voor de omvang van de problematiek.

Website Processierups.nu

Het ministerie van LNV heeft het Kenniscentrum Eikenprocessierups gevraagd om een website te lanceren. Op Processierups.nu geven de experts op meer dan 100 veel gestelde vragen een antwoord. De vragen kunnen eenvoudig gefilterd worden op doelgroep (bijvoorbeeld tuineigenaar, organisator festival, gemeente) of op thema (bijvoorbeeld gezondheid, brandharen, bestrijding).

EPR in de gemeente Aa en Hunze

Ook in de gemeente Aa en Hunze worden nesten van de eikenprocessierups (EPR) gevonden.
De gemeente monitort het aantal eikenprocessievlinders al jaren. Dat gebeurt door middel van feromoonvallen die verspreid over de hele gemeente in de bomen hangen. De eikenprocessie-vlinders komen op de lokstof in de val af. Ze vliegen erin en kunnen er niet meer uit. De vallen worden drie keer in het seizoen geleegd en de inhoud van de vallen wordt geteld. We zien over de jaren in de hele gemeente een geleidelijke toename van het aantal vlinders.

Bestrijding in de gemeente Aa en Hunze

Op locaties waar veel vlinders in de vallen worden getroffen is in het voorjaar een preventieve bestrijding van de rupsen uitgevoerd. De bestrijding in 2019 is het derde jaar op rij geweest dat er in opdracht van de gemeente Aa en Hunze een preventieve bestrijding van de EPR is uitgevoerd. 
EPR nesten die door bewoners worden gemeld of door medewerkers van de gemeente worden gezien worden geregistreerd en met lint gemarkeerd. De gemeente geeft de gemarkeerde nesten door aan de bestrijder. De bestrijder zuigt de nesten met de rupsen en de brandharen weg.

Nest gespot? Meld het bij het klantcontactcentrum: mor@aaenhunze.nl

EPR in eigentuin of erf

Het verwijderen van nesten moet door een professional gebeuren. De gemeente bestrijd de EPR in de gemeentelijke bomen. EPR kan ook voorkomen in bomen op privé- en bijvoorbeeld recreatieterreinen. Nesten in niet gemeentelijke bomen kunnen in opdracht van de boomeigenaar verwijderd worden. De eigenaar moet dan zelf contact zoeken met de bestrijder.

Wanneer de bestrijding op de verkeerde manier plaatsvindt loop je het risico door de brandharen getroffen te worden of de brandharen in de omgeving te verspreiden.
De gemeente adviseert eenieder dan ook om de EPR nesten niet zelf te bestrijden.

EPR bestrijders

  • Roel Timmerman, Uffelte, Dieverbrug 0521-351131
  • Rimato, Hoogeveen 0528-270269
  • P. Veenstra, Nijensleek 0521-345920