Agenda vergadering onafhankelijke welstandscommissie

Op dinsdag 23 juli om 09:00 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in kamer 007.

U kunt zich melden bij de receptie. Informatie m.b.t. agenda kan opgevraagd worden via het klantcontactcentrum: 0592-267821. De agenda is als volgt:

Voorzitter     :  dhr. H. van Prooijen
Leden          :  mevr. I. van den Bovenkamp, mevr. A. de Groot, dhr. F. Steenhuis 
Secretaris    :  dhr. K. Booij

Openbare vergadering 

9.00    1.      Omschrijving bouwplan                              : Oprichten 6 seniorenwoningen
                    Adres                                                          : Zandvoorterweg - Eexterveen
                    Welstandsgebied                                        : Deels esdorpenlandschap, deels randveendorp
                    Toelichting door architect/opdrachtgever    : n.n.b.

9.30    2.      Omschrijving bouwplan                               : Oprichten 3 woningen
                    Adres                                                           : Germondylaan, Struiklaan, Nooitgedacht
                    Welstandsgebied                                         : BKP Nooitgedacht – wonen in het bos
                    Toelichting door architect/opdrachtgever     : n.n.b.

10.00   3.     Omschrijving bouwplan                               : Oprichten woning en logiesgebouw
                    Adres                                                           : Zeegserweg 2, Schipborg
                    Welstandsgebied                                         : Recreatiegebied
                    Toelichting door architect/opdrachtgever     : n.n.b.