Gemeente en gezondheidspartners tekenen intentieverklaring nieuwbouw Boerhoorn

Op 11 juli gaat de gemeente samen met de deelnemers van het Gezondheidscentrum een intentieovereenkomst ondertekenen, hiermee wordt de samenwerking officieel vastgelegd. De definitieve samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voordat de opdracht naar een aannemer gaat. De ondertekening wordt gedaan door wethouder Henk Heijerman, een vertegenwoordiger van Huisartsenpraktijk Rolde, Huisartsenpraktijk J.S. Sporrel en SKS Fysiotherapie.

Architecten selectie

Samen met de partners heeft de gemeente een selectie gemaakt van drie architecten. Deze zullen na de ondertekening van de intentieverklaring een presentatie houden voor de selectiecommissie.

Uit deze drie geselecteerde architecten wordt daarna aan één architect daadwerkelijk de opdracht gegund. Eind juli maken wij de architect bekend.

Wijzigen bestemmingsplan

In juni kregen wij het positieve nieuws dat er naast de huisartsen en fysiotherapeut, ook een apotheek gaat aansluiten bij het Gezondheidscentrum. Als gevolg hiervan is op basis van een eerste verkenning besloten tot een tweede bouwlaag. Zo kan 200 m2 extra aan gezondheidscentrum worden gerealiseerd. De geselecteerde architect zal dit verder uitwerken. Tijdens het proces wordt duidelijk in welke mate het plan niet meer past binnen het huidige bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan moet worden gewijzigd en hierdoor moet rekening worden gehouden met vertraging van de nieuwbouw. In eerste instantie zou de sloop en nieuwbouw van De Boerhoorn van begin 2019 tot eind 2019 duren maar dit schuift nu enkele maanden op.

Raadsvergadering 27 september 2018

Tijdens de raadsvergadering van 27 september wordt het voorlopig ontwerp van de architect getoond. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de haalbaarheid en consequenties met betrekking tot het investeringsbedrag in relatie tot het krediet in de gemeentebegroting, de exploitatie, de samenwerkingsovereenkomst met het Gezondheidscentrum, inzet op duurzaamheid, nieuwe en de bestaande gebruikers, het parkeren en de op dat moment bekend zijnde consequenties voor in het bestemmingsplan.