Waarom verandert de AVS?

Vraag

Waarom verandert de AVS?

Antwoord

Het ministerie van VWS heeft de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze aangesproken op de manier waarop zij de AVS hebben ingericht. De gemeenten moesten drie zaken aanpassen:

  1. Het moet altijd mogelijk zijn een Wmo-voorziening aan te vragen als de AVS niet geschikt is;
  2. De AVS is erg duur voor mensen met een laag inkomen, waardoor een armoedeval kan ontstaan;
  3. Er moet meer aandacht zijn voor stapeling van zorgkosten.

Gemeente Aa en Hunze heeft ervoor gekozen meer verschillende uurtarieven in te voeren, die beter passen bij de persoonlijke omstandigheden van de inwoner.

Overige gerelateerde informatie