Aa en Hunze past de tarieven van de algemene voorziening schoonmaak aan

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten de tarieven voor de Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS) aan te passen. Welk tarief iemand betaalt, hangt af van de persoonlijke situatie en het inkomen.

Drie veranderingen

Het gaat om drie veranderingen:

  1. Mensen die al een Wmo-maatwerkvoorziening hebben, krijgen de AVS gratis (om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen);
  2. Cliënten krijgen niet langer een vaste korting, maar betalen een vast tarief;
  3. Het tarief is afhankelijk van de hoogte van hun inkomen.

Wat betekenen deze veranderingen?

De hulp voor inwoners met een kleine beurs wordt met deze aanpassing beter betaalbaar. De meeste inwoners die nu al gebruik maken van de AVS gaan minder betalen voor hun hulp. Voor een klein deel van hen wordt de hulp duurder.

Nieuwe tarieven

Vanaf 1 april zijn er verschillende tarieven. Deze variëren van € 2,50 tot € 22,85 afhankelijk van de persoonlijke situatie en het inkomen. Voor mensen die de hulp nu gratis krijgen, verandert er niets. Een kleine groep inwoners zal meer gaan betalen voor de AVS. Zij krijgen tot 1 september 2018 de tijd om zich daarop in te stellen of hun hulp op een andere manier te regelen.

Waarom verandert de AVS?

Het ministerie van VWS heeft de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze aangesproken op de manier waarop zij de AVS hebben ingericht. Er waren drie zaken die de gemeenten moesten aanpassen:

  1. Als de AVS niet passend is, moet een inwoner een beroep kunnen doen op een maatwerkvoorziening;
  2. De AVS is erg duur voor mensen met een inkomen net boven de 120% van de bijstandsnorm, waardoor een armoedeval kan ontstaan;
  3. Er moet meer aandacht zijn voor stapeling van zorgkosten.

Het eerste punt heeft de gemeente vorig jaar al aangepakt door de maatwerkvoorziening Z5 als alternatief te bieden als de AVS niet passend is. Het tweede punt wordt nu aangepakt door een staffel in te voeren die geleidelijk stijgt en vooral de lagere inkomens ontziet. Het derde punt pakken we aan door mensen, die een eigen bijdrage aan het CAK betalen voor een maatwerkvoorziening, vrij te stellen van een eigen bijdrage voor de AVS.

De nieuwe tarieven gaan met terugwerkende kracht in op 1 april 2018.

Brief en afspraak

Inwoners die nu gebruik maken van de AVS ontvangen van de gemeente een brief.  De gemeente zal vanaf 1 juli telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. We bespreken dan de persoonlijke situatie en bepalen het uurtarief. Het is van belang dat dit voor 1 september gebeurt, omdat daarna de kostprijs van de schoonmaakhulp betaald moet worden. Voor mensen die de AVS gratis ontvangen verandert er niets. Zij hoeven dus ook niets te doen.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, kijkt u eerst nog even in de vraag en antwoordlijst. Ook kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: (0592) 48 23 52.

Uitgelicht