Booronderzoek wijst uit: geen hunebed in Gasselte

De resultaten van het archeologisch booronderzoek naar het vermeende hunebed in Gasselte laten zien dat een onontdekt hunebed ‘uitgesloten’ is. Volgens het archeologisch bureau liggen er wel stenen, maar is het een verzameling van stenen uit de IJstijd (in het keizand).

Booronderzoek

Na de melding van Lammert en Hendrik Hingstman besloot de gemeente een grondradaronderzoek te doen. Dat eerste onderzoek liet zien dat er inderdaad verstoringen te zien waren in de grond en gaf voldoende aanleiding voor een vervolgonderzoek. Uit het archeologisch booronderzoek blijkt dat er inderdaad stenen liggen, maar dat deze stenen in de top van het keizand meer dan 100.000 jaar geleden in de IJstijd met gletsjers vanuit Scandinavië zijn aangevoerd.

Streep onder

“De heren Hingstman hadden in die zin gelijk dat er stenen lagen. Helaas gaat om een verzameling van stenen uit de IJstijd en niet om een onontdekt hunebed,” aldus burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Hij is blij dat er uitsluitsel is: “Als we geen booronderzoek hadden laten uitvoeren, hadden we altijd gedacht: ‘wat als?’ Nu kunnen we hier in ieder geval een streep onder zetten.” Toch had de burgemeester het mooi gevonden als het daadwerkelijk om een hunebed ging: “Maar wie weet, misschien vinden de heren Hingstman er op een dag nog één.”