Bestuur beheersstichting MFC de Boerhoorn gevormd

Een belangrijk onderdeel in de voorbereidingen voor de beheerstichting MFC de Boerhoorn in Rolde is de samenstelling van het bestuur.

Een belangrijk onderdeel in de voorbereidingen voor de beheerstichting MFC de Boerhoorn in Rolde is de samenstelling van het bestuur. Eind 2020 werd hiervoor gestart met het werven van bestuursleden. Het college is blij met de uitkomst van de wervingscampagne. De selectiecommissie heeft vijf kandidaten voorgedragen om samen het eerste bestuur te gaan vormen van de binnenkort op te richten beheersstichting. Het college heeft ingestemd met deze benoeming. De vijf bestuursleden zijn: Mevr. Monique van Wieren uit Balloo en uit Rolde de heren Peter Stol, Wim Hoitzing, Jan Emmens en Johan Dijk. De laatste twee leden zijn voorgedragen namens de gebruikers van het MFC (sport & cultuur en de professionele huurders). 

Door de aanstelling kan binnenkort een stichting worden opgericht en kan het bestuur aan de slag met de verdere uitwerking om te komen tot een succesvol MFC! In september 2020 is begonnen met de sloop en nieuwbouw, de planning is dat het nieuwbouwgedeelte per oktober 2021 wordt opgeleverd. Daarna kan het nieuwe MFC volledig in gebruik worden genomen. 

Wethouder Henk Heijerman: ‘Namens het college wil ik graag de kwartiermakers Netty Weijenberg en Johan Dijk bedanken voor alle werkzaamheden die zij hebben verricht ter voorbereiding van de oprichting van de stichting en voor de succesvolle werving van een bestuur. Wij zijn blij verrast door de reacties op de oproep voor het te vormen bestuur en zien de toekomst van deze beheerstichting met vertrouwen tegemoet. Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes en plezier met het realiseren van een bruisend ontmoetingscentrum in Rolde.’