Update situatie recreatiepark Anloo

Een gaslek maakte afsluiting van de gasleiding voor restaurant Woodz en 8 chalets op recreatiepark Anloo noodzakelijk. Daarnaast is een aantal extra maatregelen voor vannacht en de komende dagen genomen.

Gaslek

Rond 6 uur vanavond trof de brandweer bij een controle gas aan onder de vloer van restaurant Woodz. Vanwege explosiegevaar werd de leiding afgesloten. Navraag leerde dat ook acht chalets op het park aangesloten waren op dit deel van het gasnet. Van die acht waren er twee bewoond die ook gebruik maakten van gas. Voor die mensen heeft de gemeente voor vannacht direct alternatieve woonruimte georganiseerd. Met het afsluiten van het gas is de nieuwe gevaarlijke situatie beëindigd.  

Extra maatregelen

Daarnaast waren eerder vandaag een aantal maatregelen getroffen. Na overleg heeft de curator geregeld dat de pomp in het riool is aangesloten op een aggregaat. Dit om overstroming van het riool in de chalets met bijkomende schade en overlast te voorkomen. Ook heeft de curator op verzoek van de gemeente opdracht gegeven voor particuliere beveiliging in de avond- en nachtperiode. De eerder ingestelde brandwacht blijft ook aanwezig. Hulpverleners houden contact met bewoners. Het calamiteitennummer (06-51502170) blijft ook bereikbaar.

Voor bewoners met zorgvraag alternatieven aangeboden

De situatie op het park is nu rustig en gestabiliseerd. De gemeente heeft alle bewoners met knelpunten of zorgvragen in beeld. Mensen met een zorgvraag zijn alternatieven aangeboden. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: “Ik zie dat veel mensen gelukkig zelf een oplossing hebben gevonden. Voor de bewoners met een zorgvraag die hulp accepteren zijn voorlopige maatregelen getroffen, zoals een aggregaat of overnachtingsplaats elders. Ik maak me nog wel zorgen over een aantal mensen die wel hulp nodig hebben, maar deze niet willen aannemen. Hulpverleners blijven met hen in gesprek om te zoeken naar een haalbare oplossing.”