Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

PFAS: hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Aa en Hunze heeft op 10 december 2019 de bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld.

De bodemkwaliteitskaart PFAS geeft de mogelijkheid om, onder voorwaarden, zonder voorafgaand bodemonderzoek de kwaliteit van te ontgraven grond met betrekking tot PFAS te bepalen en geldt als milieuhygiënisch verklaring als bedoeld in art 47 onder a van Besluit bodemkwaliteit.

Hogere achtergrondwaarden

Op 1 december 2019 heeft de minister nieuwe achtergrondwaarden vastgesteld. Uit onderzoek blijkt de gemiddelde achtergrondwaarde in Drenthe hieronder te liggen. Op basis van de landelijke achtergrondwaarden en het provinciale onderzoek is een nieuwe PFAS (regionale) Bodemkwaliteitskaart opgesteld.
Met het vaststellen van deze bodemkwaliteitskaart worden de belemmeringen in het grondverzet en de daarmee gepaard gaande hogere kosten weggenomen.

Uitzondering voor grondwaterbeschermingsgebieden

De hogere tijdelijke achtergrondwaarden zijn niet van toepassing op grond in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor deze grond blijft de norm 0,1 microgram per kilogram droge stof.
Voor deze gebieden geldt dat er gebruik gemaakt moet worden van grond en baggerspecie van ten minste dezelfde kwaliteit als de aanwezige bodemkwaliteit.

Waar kan ik meer informatie vinden of met vragen terecht?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum Fysieke Omgeving van de gemeente Aa en Hunze via telefoonnummer 14 0592.