Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Gemeente praat met bewoners recreatiepark Anloo over gevolgen van stroomafsluiting

Op 21 januari was er brand in een elektriciteitsunit op recreatiepark Anloo. Overslag naar de naast gelegen caravan kon net worden voorkomen. Op 28 januari heeft Netbeheerder Enexis op de camping een inventarisatie van de stroomvoorziening gedaan. Zij gaven aan dat de bovengrondse stroomvoorziening die ze aantroffen onveilig was.

Enexis constateerde onveilige situatie in stroomvoorziening

Enexis constateerde dat er wijzigingen waren aangebracht in de stroomvoorziening waardoor er teveel belasting komt op de elektriciteitsvoorzieningen op het recreatiepark. De netbeheerder gaf aan dat dit een acuut gevaarlijke situatie is. Ze hebben daarop zowel de curator van de failliete BV als de Stichting Anloo recreatiebedrijf gevraagd actie te ondernemen. Omdat dit niet gebeurd is hebben ze besloten vanwege de veiligheid de stroomvoorziening eraf te halen.

Gemeente biedt ondersteuning aan bewoners recreatiepark Anloo

Enexis meldde dit voornemen op dinsdagmiddag 28 januari bij de gemeente. De burgemeester heeft de netbeheerder daarop gevraagd de afsluiting van de stroomvoorziening uit te stellen tot de volgende dag zodat de gemeente samen met een aantal hulpverleningsinstanties maatregelen konden treffen. Om de veiligheid gedurende de nacht te garanderen zette de gemeente twee brandwachten in op het terrein. Vandaag organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor bewoners van het recreatiepark. Indien nodig wordt er ondersteuning geboden aan de mensen die daar verblijven.

Recreatiepark Anloo

De situatie op recreatiepark Anloo was al complex. Sinds 2016 handhaaft de gemeente op de illegale bewoning. Ook had de gemeente inmiddels een inventarisatie gedaan naar de staat van het elektriciteitsnet op het recreatiepark om daarmee een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie. De stroomafsluiting door Enexis heeft grote gevolgen voor de bewoners van het recreatiepark. Er zijn mensen die daar (illegaal) permanent verblijven, maar ook minderjarigen en mensen in een kwetsbare situatie. De gemeente voelt daarvoor zeker een verantwoordelijkheid.