Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Burgemeester informeert bewoners recreatiepark Anloo

Burgemeester Hiemstra heeft dinsdag de aanwezige bewoners van Recreatiepark Anloo bijgepraat op een bewonersbijeenkomst. De bijeenkomst ging over de afwikkeling van het faillissement van het recreatiepark.

Voor de bewoners had de burgemeester een vervelende boodschap. De curator heeft vanmorgen aangegeven dat er echt geen geld meer is en dat er dus ook geen rekeningen meer betaald worden. Ook de rekeningen voor nutsvoorzieningen zoals water en afvalverwerking worden niet meer betaald. Deze voorzieningen worden hierdoor op zeer korte termijn beëindigd. Het water wordt afgesloten en de inzameling van afval stopt. Daarnaast zijn er problemen met het riool en is beveiliging een aandachtspunt.

Dit betekent dat er opnieuw een onveilige situatie in zicht is voor de huidige bewoners. Om hen toch nog enige tijd te geven om voor zichzelf een goede oplossing te vinden, heeft de burgemeester de curator daarom gevraagd om een aantal belangrijke rekeningen door te betalen. Afgesproken is dat tot 24 februari a.s. niks wordt afgesloten, het riool blijft werken, het afval wordt ingezameld en dat private beveiliging aanwezig blijft. De gemeente staat daarbij garant voor de kosten die dit met zich mee brengt. 

Tijdens de bijeenkomst stelden bewoners vragen over wat dit voor hen betekent en welke stappen ze zelf konden nemen. Vanuit de gemeente was ook een jurist aanwezig om juridische vragen te beantwoorden. Ook gaf hij bewoners de tip om te kijken bij het juridisch loket (juridischloket.nl) en om waar mogelijk rechtsbijstand in te schakelen. Vanuit de gemeente blijft het informatienummer in de lucht: 0592-26 77 77. Buiten kantoortijden, bij nood, kunnen bewoners ook terecht bij 06-5152170.