Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Bewoners recreatiepark Anloo uiten zorgen tijdens raadsvergadering gemeente

Bij de raadvergadering van donderdagavond is vooraf tijd vrijgemaakt om bewoners van het recreatiepark Anloo aan het woord te laten.

Twee bewoners maakten gebruik van het spreekrecht. Hierna gaf burgemeester Hiemstra een toelichting op wat de gemeente gedaan heeft de afgelopen dagen en waarom.

De sprekers gaven aan zich zorgen te maken over de veiligheid en zorgbehoevende medebewoners. Daarnaast riepen ze op om samen tot een oplossing te komen voor deze situatie. Zij willen dat er een nieuwe stroomvoorziening komt op het park en zijn boos dat hier nog geen oplossing voor is.

De burgemeester gaf aan dat hij woensdag na de bijeenkomst constateerde dat er zichtbaar mensen met een zorgbehoefte waren. Ook problemen met gas en riool waren eerder nog niet bekend. Daarna heeft de gemeente onmiddellijk hulpverlenende organisaties ingeschakeld om de situatie van de bewoners beter in kaart te brengen. Ook werd Enexis verzocht de stroomafsluiting verder uit te stellen. Voor de veiligheid tijdens de nacht werden brandwachten ingezet.

De gemeente maakt de keuze om verantwoordelijkheid te nemen voor kwetsbare personen en de veiligheid. Bijvoorbeeld mensen die geen sociaal vangnet hebben, medische zorgvragen en meer.

De burgemeester benadrukt dat de stroom is afgesloten, puur en alleen vanwege de onveilige situatie. Dit staat los van het faillissement of permanente bewoning. Het faillissement maakt een oplossing wel ingewikkelder.

Waar nodig ondersteunt de gemeente bewoners bij het zoeken van een tijdelijke plek. Wanneer bewoners hier geen gebruik van willen maken, is dat hun eigen keuze. Zolang bij deze keuze de veiligheid niet in het geding is, is dat de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

De hulpdiensten blijven voorlopig aanwezig. De situatie van donderdag 20:00 u is dat er van de ruim 200 woningen nog 43 woningen bewoond zijn, 69 mensen aanwezig, dat er bij 7 woningen (13 personen) een zorgvraag is en bij 4 woningen (5 personen) een acuut onveilige situatie is. De veiligheid en zorg wordt continu gemonitord, ook de komende dagen. Voor goede hulpverlening en oplossingen is de gemeente wel afhankelijk van medewerking van de betrokkenen. De gemeente gaat niet over de stroomvoorziening op een privéterrein. Dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaren en gebruikers. Als door de bewoners een veilige oplossing gevonden wordt voor de stroom, staat de gemeente daar achter. 

Noodnummer bij calamiteiten

Tussen donderdagavond 20:00u en vrijdagochtend 08:30u is het noodnummer 06-51502170 beschikbaar.