Wijziging ophaaldagen afvalcontainers

We zamelen meer PMD-afval in, waardoor de vrachtauto's sneller vol zijn. Om efficiënter om te gaan met de afvalinzameling is er een andere routeverdeling gekozen.

Let op: Halverwege januari verandert misschien ook de ophaaldag van uw PMD- of restafvalcontainer. Houd de Afvalapp goed in de gaten!