Wethouder Henk Heijerman heeft het afsprakenkader ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’ ondertekend.

Samen met de provincie, waterschappen en de andere gemeenten gaan voor natuurvriendelijke bermen en oevers in Drenthe!

We zetten ons gezamenlijk in voor een grotere biodiversiteit in het landelijk gebied. Het volledige afsprakenkader is te lezen op: www.provincie.drenthe.nl.

Ondertekening Soortenrijk Drenthe wethouder Henk Heijerman