Vacature extern lid rekenkamercommissie Aa en Hunze

Ben jij iemand die van buiten naar binnen denkt en werkt, vernieuwend is en out of the box denkt?
Dan pas je bij de gemeente Aa en Hunze!

Gemeente Aa en Hunze, van A tot Z Buitengewoon!

Van Drentsche Aa tot Hunze, van Amen tot Spijkerboor, van het Cuby museum in Grolloo en het festival der Aa in Schipborg tot de Super Prestige in Gieten. Van natuur tot cultuur, van sport tot wonen en werken: in alle opzichten is de gemeente Aa en Hunze ‘Buitengewoon’! Aa en Hunze is een van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland met zo’n 25.000 inwoners, 35 dorpen en kernen en een oppervlakte van ruim 270 km2. En dat alles strekt zich uit over het zand van de Hondsrug en het veen van de Veenkoloniën. Aa en Hunze is een vitale gemeente, waar recreatie en toerisme, zorg en de agrarische sector vele kansen bieden. Waar inwoners gericht zijn op ‘samen doen’, en waar sterke sociale verbanden en zorg voor elkaar nog bestaan: dát is naoberschap.

Elke dag een beetje mooier!

Werk je bij de gemeente Aa en Hunze, dan voer je samen met ruim 180 collega’s, werk uit dat ertoe doet. Onze missie is om Aa en Hunze mooi te houden én elke dag een beetje mooier te maken.
Vanuit deze filosofie is verandering nodig. We zijn in het werk aan het werk om de gewenste verandering te bereiken. De medewerker staat hierbij centraal. Het liefst werken we samen met onze inwoners aan maatschappelijke vraagstukken. We staan daarbij open voor initiatieven, luisteren en bewegen mee, verbinden en ondersteunen. Dat doen we door steeds vaker naar ‘buiten’ te gaan en contacten te onderhouden met inwoners, organisaties en verenigingen. Zo kunnen we goed inspelen op wat er leeft bij inwoners.  In verbinding zijn staat bij ons centraal!

De rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Aa en Hunze is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en effectiviteit van het gemeentelijke beleid. Dit onderzoek kan de gemeenteraad gebruiken voor (het verbeteren van) zijn kaderstellende en controlerende rol. De Rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het functioneren van het gemeentebestuur. Hierbij legt zij het accent op de maatschappelijke effecten van beleid: in hoeverre worden de doelen bereikt als gevolg van de inzet van beleid?

De Rekenkamercommissie Aa en Hunze bestaat uit vijf raadsleden en een extern lid. Vanwege het bereiken van de maximale benoemingstermijn is de commissie op zoek naar een nieuw externe lid.

Je rol als extern lid van de Rekenkamercommissie

Je vindt het een uitdaging om de controlerende en kaderstellende functie van de gemeenteraad te helpen versterken. Je weet door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid, doeltreffendheid en effectiviteit. Je maakt slagvaardig keuzes in onderzoeksonderwerpen. Je bent in staat om onderzoeken te begeleiden en incidenteel zelf uit te voeren. En je weet onderzoeksresultaten om te zetten in beleidsaanbevelingen voor de raad.

Profielschets

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een relevante professionele achtergrond. Hierbij beschik je over analytisch vermogen, kun je goed hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en heb je een goed gevoel voor cijfers en de wereld achter de cijfers. Je hebt ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoeken op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en beleidseffectiviteit, bij voorkeur op gemeentelijk niveau. Je bent  bereid en in staat om onderzoeken zelfstandig uit te voeren. Je bent thuis in de belangrijkste beleidsterreinen van een plattelandsgemeente en je hebt affiniteit met het lokale bestuur. Met je kritische instelling ben je in staat om tot objectieve oordeelsvorming te komen.
Qua tijdsbesteding ben je voldoende flexibel in combinatie met eventuele andere functie(s) en beschik je over voldoende tijd, ook overdag.

Bijzonderheden

Het externe lid van de Rekenkamercommissie is onafhankelijk van het gemeentebestuur van
Aa en Hunze. Het lid mag bovendien niet werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan instellingen of
organisaties die een directe relatie hebben met de gemeente Aa en Hunze.

Het externe lid van de Rekenkamercommissie ontvangt een vast bedrag van 175 Euro bruto per maand. Bij het zelf doen van onderzoek geldt dit bedrag per dagdeel van vier uur. Het aantal dagdelen wordt bij aanvang van het onderzoek door de rekenkamercommissie bepaald.

Het nieuwe lid wordt voorgedragen door de Rekenkamercommissie Aa en Hunze en benoemd door de gemeenteraad.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen Keizer, voorzitter van de Rekenkamercommissie, 06-51436898 of Pascal van Corbach, secretaris van de Rekenkamercommissie, telefoonnummer 06-33054497.

Solliciteren

Reageren kan tot en met 1 februari 2019. Dit doe je door een motivatiebrief en CV te mailen naar vacatures@aaenhunze.nl. De selectiegesprekken zijn gepland op 12 en 13 februari om 18.00 uur in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten.