Afsluiting Day For Chance SWS Gieterveen met een prachtig resultaat

De kinderen van groep 8 van de basisschool in Gieterveen hebben meegedaan aan het ‘Day for Change’ project. Day for Change biedt scholen een uniek financieel educatieproject waarin wereldburgerschap, ondernemerschap én omgaan met geld aan de orde komen. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet ‘een eigen bedrijf’. De winst die zij vervolgens maken, wordt ingezet om ‘inclusive finance’ projecten in ontwikkelingslanden te steunen.

Day for Change Gieterveen - foto verkoop produkten

Bedrijfjes met een microkrediet

Het global goals platform Aa en Hunze ondersteunt deze projecten met het microkrediet.  In groep 8 waren 5 groepjes van ondernemers gevormd die een idee uitgewerkt hadden om geld voor het goede doel in te kunnen zamelen.  Er werd blad opgeruimd in tuinen. Kniepertjes, cupcakes , appelflapjes en koekjes werden in grote hoeveelheden gebakken en verkocht. Er werd een schildermiddag georganiseerd.

Opbrengst voor goed doel

Tijdens de slotpresentatie op 19 december gaven de kinderen aan wat goed gegaan was in hun ondernemersgroepjes en wat een verbeterpunt was. De ouders waren hiervoor uitgenodigd en een vertegenwoordiging van het platform Global Goals en Day for Change. Alle aanwezigen waren onder de indruk van de inzet van groep 8 en hun juf Margreet.  De totale opbrengst was €772,-. Een geweldig resultaat. Het bedrag is bestemd voor een vrouwenproject in India. Met een lening van € 4.900,- euro kunnen 15 vrouwen hun bedrijfsactiviteiten vergroten en hun economische positie versterken. De vrouwen werken meestal in theehuizen, verkopen levensmiddelen of kledingaccessoires.

Meer informatie

Voor meer informatie over Day for Change kunt u terecht op: www.dayforchange.nl.

foto project vrouwen India