Schatlink van start in waterwingebied Gasselte

Project draagt bij aan meer bewustwording over de historische, ecologische en geologische waarde van waterwingebieden

Bezoekers in het waterwingebied in Gasselte kunnen vanaf nu kennismaken met Schatlink. Door het scannen van een QR-code is een kort YouTube filmpje te zien met uitleg over het gebied. In Gasselte is dit informatie over de restanten van het voormalig Kamp Dobbendal, grondwater en de zandhagedis. Provincie Drenthe en WMD Drinkwater hebben binnen drie grondwaterbeschermingsgebieden QR-codes geplaatst.
 
Het doel van Schatlink is dat bezoekers van natuurgebieden op een andere manier naar de omgeving kijken en deze nóg meer gaan waarderen. Hiervoor worden waterwinning-gerelateerde, culturele, geologische, ecologische en natuurhistorische elementen in het gebied zichtbaar en toegankelijk gemaakt.

Het blauwe goud

“Het product Schatlink is voor iedereen die in of in de omgeving van een natuurgebied woont en/of dit gebied bezoekt, ongeacht het doel of de activiteit die gekoppeld is aan dit bezoek. Met de Schatlink video’s ontdek je welke unieke elementen er in het betreffende natuurgebied zijn. In het bijzonder is er aandacht voor de waterwinning en leggen we uit waarom het belangrijk is om bewust om te gaan met de bodem. In Drenthe leven inwoners op ons blauwe goud, het drinkwater van de toekomst. Daar moeten we goed voor zorgen”, aldus Schatlink bedenker Dirk Wernik.

Samenwerking WMD en Provincie Drenthe

De pilot van Schatlink is enkele maanden geleden gestart in Gasselte in opdracht van de provincie Drenthe en WMD Drinkwater. Ook bij ’t Nije Hemelriek en ’t Nije Hemelriek/Gasselterveld en het Drouwenerzand zijn inmiddels QR-codes geplaatst. In de zomer zal het project worden geëvalueerd en gekeken worden of er meer wingebieden worden toegevoegd.