Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2021

Deze week valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2021 weer op de mat. Wij leggen u graag uit wat u kunt verwachten.

Vaststelling WOZ-waarde 2021

Jaarlijks wordt de waarde vastgesteld aan de hand van onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Verder kijken wij naar het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de woning. De WOZ-waarde die u in 2021 ontvangt, gaat over de woningwaarde van begin 2020, maar eventuele wijzigingen aan het object in 2020 zijn wel meegenomen in de waardering per 1 januari 2021. Meer informatie leest u hier. 

Rioolheffing

De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw perceel/percelen. Een overzicht vindt u hier. 

Afvalstoffenheffing

Als een perceel op 1 januari 2020 gebruikt wordt door meer dan één persoon bedraagt de belasting per perceel € 253,00 Als het perceel wordt gebruikt door één persoon bedraagt het tarief € 190,00. Een extra container kost € 125,00. Meer informatie is hier te vinden.

Automatische incasso

Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automatische incasso, dan schrijven wij het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan moet het bedrag van de aanslag in twee termijnen worden betaald. Via deze pagina kunt u een aanvraag tot automatische incasso doen.

Meer informatie?

Op het gebied van belastingen en Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) werken wij samen met de gemeente Assen en Tynaarlo. Het team belastingen werkt vanuit het gemeentehuis Aa en Hunze. Meer informatie over de aanslag vindt u op deze pagina of op de achterzijde van uw aanslagbiljet.

Bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking? Lees dit eerst!

Telefonisch contact over de WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de door ons vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, dan kunt u een telefonische afspraak maken. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. En wij vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt. U kunt een afspraak maken via het ‘contactformulier Belastingen’. Maakt deze afspraak binnen zes weken nadat u de aanslag heeft ontvangen.

Aanpassing waarde

Wij werken met telefonische bezwarenafhandeling. Als het nodig is kan een taxateur uw woning bezoeken. Mocht uit onderzoek blijken dat de waarde te hoog is vastgesteld, dan passen wij dat aan. Daaraan zijn geen kosten verbonden. 

Formeel bezwaar

Komt u er tijdens het telefoongesprek met de gemeente niet uit, dan kunt u formeel  bezwaar maken. Een schriftelijk bezwaar is dan niet nodig. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Lees hier meer over op www.aaenhunze.nl/belastingen.