Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Burgemeester Hiemstra bedankt hulpverleners voor inzet recreatiepark Anloo

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 27 februari keek burgemeester Anno Wietze Hiemstra terug op een bewogen periode op recreatiepark Anloo. Hij bedankte de hulpverleners en gemeentemedewerkers voor hun inzet.

Actieve inzet van hulpverleners

De burgemeester gaf in zijn terugblik aan dat de actieve inzet van hulpverleners ertoe heeft geleid dat er een goede risico-inschatting kon worden gemaakt. Zo ontstond er een duidelijk beeld van de mensen met een hoge zorgprioriteit en daarmee verhoogde kwetsbaarheid in de onveilige situatie op de camping. Voor mensen met de hoogste prioriteit hebben hulpverleners en de gemeente zich extra ingezet, met als doel het creëren van een stabiele, veilige en gezonde situatie. Voor een groot deel van deze mensen is ondertussen op uiteenlopende manieren een passende oplossing gevonden. Voor enkele personen is er perspectief, maar is de oplossing nog niet definitief georganiseerd.

Gemeente doet een stap terug

De afgelopen tijd zijn er veel bewoners en recreanten vertrokken van het park. Chalets en caravans zijn leeggehaald en een aantal is verkocht aan opkopers. Daar waar hulpverleners begin januari nog tussen de 60 en 70 mensen aantroffen op het recreatiepark, lijken er nu ruim 30 mensen te verblijven. Op 24 februari heeft de gemeente een stap terug gedaan. De aggregaten zijn opgehaald, de afvalcontainers en het afval zijn verwijderd de gemeente is gestopt met de betaling van het drinkwater. 

Burgemeester Hiemstra: “We laten de camping weer over aan de gebruikers en eigenaren hiervan. De bewoners die in beeld zijn met een hulpvraag krijgen nog steeds ondersteuning, maar zoveel mogelijk vanuit het reguliere hulpaanbod. Met het vertrek van de beveiliging zal de politie een extra oogje in het zeil houden. De gemeente blijft voorlopig bereikbaar voor informatie- en hulpvragen via het speciale informatienummer 0592-242505. De handhavers van de gemeente zullen, net als voorheen, regelmatig de camping bezoeken om zo de ontwikkelingen te blijven volgen.”

Brandveiligheid langer punt van aandacht

Al sinds 2013 is de gemeente actief in gesprek met de eigenaar over het verbeteren van de brandveiligheid op het recreatiepark. Naar aanleiding van een inventarisatie is de eigenaar toen gevraagd maatregelen door te voeren en zijn er door de gemeente adviezen gegeven om de brandveiligheid per chalet te verbeteren. “We hebben de eigenaar ter verantwoording geroepen en hem de mogelijkheid gegeven om brandveiligheid zelf, stap voor stap te verbeteren. Dit leek ook lange tijd goed te gaan” vertelde de burgemeester. “Bereikbaarheid voor hulpdiensten, de indeling van het terrein in brandcompartimenten, het verbreden en verharden van de wegen, de installatie van een veiliger propaangasinstallatie, het plaatsen van blusmateriaal en veel meer zaken werden aantoonbaar verbeterd. Het enige wat nog leek te ontbreken was een verklaring van een installateur dat het elektra-netwerk - zoals beloofd - inderdaad weer op een veilig niveau was gebracht.” De brand in de verdeelkast op 21 januari was voor de gemeente en Enexis aanleiding om nieuwe controles laten uitvoeren, met als uiteindelijk resultaat het afsluiten van de stroom op het recreatiepark. 

Handhaving op permanente bewoning

Al sinds 2013 is de gemeente actief bezig met handhaving op de permanente bewoning op recreatiepark Anloo. De bewoners hebben in informatiebijeenkomsten en via brieven gehoord dat permanente bewoning daar niet mag. Tegen een aantal bewoners loopt momenteel al een handhavingsprocedure. De burgemeester kondigde in de gemeenteraad aan dat de al lopende handhaving binnenkort weer wordt opgepakt: “Tijdens de gebeurtenissen van afgelopen periode zijn we niet actief doorgegaan met deze handhaving omdat onze eerste prioriteit lag bij de veiligheid en de gezondheid van de mensen op het terrein. Nu de situatie weer stabiel is lijkt het logisch om onze aandacht weer ter richten op deze trajecten.”

Burgemeester bedankt hulpverleners

De burgemeester was vol lof over de hulpverleners en gemeentemedewerkers die de laatste tijd intensief bezig zijn geweest met het recreatiepark en de bewoners daarvan: “Veel hulpverleners en mensen van de gemeente zijn de afgelopen tijd heel druk in de weer geweest. Dit is al met al heel goed verlopen. Supermooi om te zien hoe mensen wanneer het eropaan komt een extra stap zetten en verantwoordelijkheid nemen.”