Belangrijke informatie over de WOZ-beschikking 2020

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2020 weer op de mat. Hier leest u daarover de belangrijkste informatie.

Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2020?

De gemeente stelt jaarlijks de waarde vast aan de hand van onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Verder kijkt zij naar het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de woning. De WOZ-waarde die u in 2020 ontvangt, gaat over de woningwaarde van begin 2019, maar wijzigingen aan het object in 2019 zijn meegenomen in de waardering per 1 januari 2020.

Bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking? Lees dit eerst!

Telefonisch contact over de WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde, vragen we u om eerst een terugbelafspraak met ons te maken. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. En wij vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt: wij hebben geen belang bij een te hoog vastgestelde waarde.

Terugbelafspraak, u wordt teruggebeld op een moment dat het u goed uitkomt!

U kunt binnen zes weken, nadat u de aanslag heeft ontvangen, een terugbelafspraak maken via het contactformulier Belastingen. U wordt op werkdagen teruggebeld op een moment dat het u goed uitkomt.

Aanpassing WOZ waarde

Wij werken nu al een aantal jaren met telefonische bezwarenafhandeling. Als het nodig is zal een taxateur uw woning bezoeken. Mocht uit onderzoek blijken dat de waarde te hoog is vastgesteld, zullen wij deze aanpassen. GRATIS!

Formeel bezwaar

Komt u er tijdens het telefoongesprek met de gemeente niet uit, dan komt u in het formele bezwaarproces terecht. Een schriftelijk bezwaar is dan niet nodig.

Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig!

Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage bedraagt voor:
De gebruikersbelasting (niet-woning) 0,1112%
De eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2068%
De eigenarenbelasting (woning) 0,1191% 

Rioolheffing

In het belastingjaar 2020 is het tarief voor rioolheffing afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning. 

De belasting bedraagt per perceel bij een waarde van:

Tarieven rioolheffing
WOZ waarde woning Tarief rioolheffing
tot € 15.000,- € 0,00
van € 15.000,- tot € 50.000,- € 53,00
van € 50.000,- tot € 100.000,- € 118,00
van € 100.000,- tot € 150.000,- € 149,00
van € 150.000,- tot € 250.000,- € 159,00
van € 250.000,- tot € 400.000,- € 168,00
van € 400.000,- tot € 600.000,- € 193,00
van € 600.000,- tot € 800.000,- € 213,00
van € 800.000,- tot € 1.000.000,- € 256,00
van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- € 432,00
van € 2.000.000,- tot € 3.000.000,- € 2.651,00
van € 3.000.000,- tot € 5.000.000,- € 5.304,00
van € 5.000.000,- tot € 10.000.000,- € 6.585,00
van € 10.000.000,- tot € 25.000.000,- € 8.795,00
van € 25.000.000,- tot € 50.000.000,- € 13.038,00
€ 50.000.000,-  of meer € 26.521,00
Afvalstoffenheffing

Als een perceel op 1 januari 2020 gebruikt wordt door meer dan één persoon bedraagt de belasting per perceel € 216,00. Als het perceel wordt gebruikt door één persoon bedraagt het tarief € 162,50.

Automatische incasso

Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automatische incasso, dan wordt het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan moet het bedrag van de aanslag in twee termijnen worden betaald.

Meer informatie?

U leest meer informatie op de achterzijde van uw aanslagbiljet of op www.aaenhunze.nl/belastingen.