Pas op bij slechte wegbermen

De gemeente waarschuwt voor gevaarlijke situaties die ontstaan door modder op de weg en slechte bermen. In deze extreem natte periode worden de verschillende wegbermen kapot gereden. De grote gaten die hierdoor ontstaan zorgen voor gevaarlijke situaties. In deze periode van het jaar blijft het daarom goed uitkijken.

Vooral de buitengebieden van onze gemeente hebben te kampen met slechte bermen door het transport van aardappelen en bieten. Hou daarom rekening met elkaar in het verkeer. Minder vaart als er een tegenligger aankomt en blijf zo veel mogelijk op de verharde weg tot een tegenligger gepasseerd is. Fietsers kunnen ook niet uitwijken naar de berm, geef ze de ruimte zodat ze niet met modder aan kleding en fiets thuis komen.

Hou rekening met elkaar, rijd niet te hard en geef elkaar de ruimte.