Oproep intermediairs voor Stichting Leergeld Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze is van plan om in het voorjaar een Kindpakket te lanceren. Het Kindpakket is een digitaal portaal van vijf bekende landelijke en/of regionale voorzieningen voor kinderen met ouders die het financieel wat ‘minder’ hebben. Het gaat hierbij om een unieke samenwerking tussen Stichting Leergeld Aa en Hunze, Stichting Jeugdsportfonds, Drenthe, Stichting Jeugdcultuurfonds Drenthe, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.

LeergeldKansen bieden

Het Kindpakket wordt ingesteld omdat de genoemde partijen een gedeelde verantwoordelijkheid voelen om kinderen die in armoede leven de kans te bieden op een evenwichtige ontwikkeling en mee te laten doen in de maatschappij.

Armoedebeleid

De gemeente faciliteert het Kindpakket als uitwerking van het armoedebeleid en het onlangs opgestelde Armoedepact Aa en Hunze. In de Gemeente Aa en Hunze zal de coördinatie van de aanvragen gedaan worden door Stichting Leergeld. Na een online aanvraag maakt een intermediair van Stichting Leergeld een afspraak met de aanvrager voor nadere gegevens. En om het inkomen te toetsen van de aanvrager, ook kijkt de intermediair of de aanvrager gebruik kan/wil maken van andere voorzieningen.

Meld je aan als vrijwilliger

Op dit moment zijn er twee intermediairs werkzaam in Aa en Hunze. Maar omdat de verwachting is dat door de lancering van het Kindpakket het aantal aanvragen zal toenemen, willen we dit aantal graag uitbreiden. Stichting Leergeld is daarom op zoek naar vrijwilligers, die als intermediair voor de organisatie willen optreden. De intermediairs ontvangen een reiskostenvergoeding en krijgen een scholingsdag (16 maart a.s.) aangeboden. Daarnaast heb je natuurlijk je collega’s die je altijd om advies kunt vragen.

Aanmelden en meer informatie

Reacties kunnen tot uiterlijk 9 maart a.s. gestuurd worden naar het emailadres aaenhunze@leergeldnoorddrenthe.nl. Voor meer informatie kan gebeld worden met de coördinator, tel. (06) 13 14 83 39.