Uit de Raad

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid.

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.

Gieten, Middendorp 21

De raad heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Gieten, Middendorp 21’ ongewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de bouw van een energie-neurale twee-onder-één-kapwoning op het perceel Middendorp 21 in Gieten.

Hervaststelling bestemmingplan Grolloo, Lienstukken-Zuid

Het college biedt het bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid 2021’ aan de raad ter vaststelling aan. Dit bestemmingsplan is te zien als een reparatie van het in mei 2020 vastgestelde bestemmingsplan. Vanwege een uitspraak van de Raad van State moet de toelichting op twee onderdelen worden verbeterd.

Omgevingswet, instellen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeenteraad heeft op 25 november 2021 de ‘Verordening op de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit Aa en Hunze 2022’ vastgesteld. Met deze verordening wordt in verband met de nieuwe omgevingswet deze gemeentelijke adviescommissie ingesteld.