Raadslid in beeld: Jos van der Werf

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Jos van der Werf. (Combinatie Gemeentebelangen)

Hoi Jos, we staan hier op de Hondsrug bij het buurtschap Bonnen. Wat betekent deze plek voor jou?

Deze plek is de plek waar ik in het weekend vaak loop met de hond. Het geeft me altijd een geweldig gevoel om hier te lopen. De combinatie van de lucht, het licht en het weer is nooit hetzelfde en de vergezichten zijn geweldig. Vanaf de “top” van de Hondsrug vergelijk ik Aa en Hunze dan wel eens met de schoonheid van Frankrijk. Die schoonheid wil ik graag behouden. Ik ruim hier bijvoorbeeld regelmatig hondenpoep op. Dat doe ik ook in het donker met een mijnbouwlamp op mijn voorhoofd.

Waarom ben je raadslid geworden?

De keuze om raadslid te worden is ontstaan toen mijn vrouw en ik bezig waren met het ontwikkelen van een zorgboerderij voor ouderen en kinderopvang aan de rand van Gieten. Het werd toen duidelijk dat het niet eenvoudig is om passende woningen voor ouderen te realiseren mét daarbij activiteiten en dienstverlening. Ik had in die tijd aansprekende contacten met onze huidige wethouder. Daaruit leerde ik dat je in het speelveld van de raad moet staan wanneer je een invloed uit wilt oefenen. Daarom ben ik van de tribune afgekomen en ben ik raadslid geworden.

Op welk succes die je hebt geboekt als raadslid ben je het meest trots?

Ik werk inmiddels ruim 40 jaar bij de overheid. Eén van de ontwikkelingen die ik heb gezien is dat de 
traditionele chef vervangen is door de samenleving. Daarmee bedoel ik: de beste besluitvorming komt tot stand via het proces van meedenken, meepraten en mee-adviseren door de samenleving.
In dit verband ben ik met plezier betrokken bij initiatiefvoorstellen over het Sociaal Domein, over de tekorten bij de Jeugdzorg en het instellen van een Jongerenraad. Over dit laatste kan ik melden dat ik bijzonder verrast ben door de interesse van jongeren. De verwachting is dat zij zich begin volgend jaar “eigenwijs” en op hun eigen wijze gaan presenteren.

Noem een leuk feitje over jezelf die een beeld geeft van wie jij bent.

Ik ben een gezinsman en een sociale Bourgondiër. Het zal me niet gebeuren dat mijn geluk en plezier in het leven en het omkijken naar kwetsbare mensen in mijn directe omgeving, mij wordt ontnomen. Ook in de coronatijd zie ik kansen om er wat van te maken. Daartoe maak ik soms in de buitenlucht afspraken om mensen toch te kunnen ontmoeten. Dat kan lunchen in de buitenlucht zijn met mijn huisgenoten of een dagje met een paar vrienden erop uit.

Wat hoop je nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

Ik wil groeien in mijn rol en meer vaardigheden ontwikkelen om mensen mee te nemen in de diverse prachtige dossiers waar we als lokale politiek echt invloed op hebben. Ik denk dan aan wonen, zorg voor diegene die het echt nodig hebben en het op orde houden van de kas van onze gemeente. Ik hoop hier natuurlijk nog lang bij betrokken te blijven als raadslid. Ik realiseer mij dat niet ik, maar de inwoner daar over gaat. 
 

Jos1