Besluit tot wijziging van registratie van een aanduiding politieke groepering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Aa en Hunze, gelet op artikel G 3 lid 5 van de Kieswet, maakt bekend dat zij op 23 december 2021 positief beslist heeft op het verzoek tot naamswijziging van de politieke groepering Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze.

Deze naam is gewijzigd in: Gemeentebelangen Aa en Hunze

Onder deze naam zal de politieke partij ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

De wijziging is aangepast in het register met aanduidingen politieke groeperingen. 

Rechtsmiddelen

Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G3 lid 5 Kieswet, kan een ieder tegen deze beschikking schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage