Aa en Hunze positief over najaarsnota 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze presenteert de gemeenteraad de najaarsnota 2021. De najaarsnota heeft een positief resultaat van € 1.519.960,-. Met de septembercirculaire en de najaarsnota laat het huidige college een gezonde, positieve situatie achter voor de volgende collegeperiode.

Wethouder Co Lambert is trots op het positieve resultaat: “In de septembercirculaire hadden we al een meevaller. We voorzagen toen ook al een voordeel in de najaarsnota. We zijn blij dat we de reserves met deze voordelen weer kunnen aanvullen. Zo sluiten we deze collegeperiode financieel gezond af.”

In de Begroting 2022 zat de Vrije Algemene Reserve (VAR) onder de € 3 miljoen. Het college stelt voor om van het totale voordeel (€ 1.519.960,-) een bedrag van € 919.960,- te storten in de VAR. Daarnaast wordt een bedrag van € 600.000,- gestort in een nieuw te vormen reserve Corona. Ook zijn de tekorten op jeugd en Wmo nu gedekt. 

De najaarsnota wordt behandeld in de raadsvergadering van 9 december 2021.