Aa en Hunze in hoger beroep over handhaving Windpark Oostermoer

Begin november is de gemeente Aa en Hunze geïnformeerd over de uitspraak van de Rechtbank over een handhavingsverzoek Windpark Oostermoer. De vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond heeft dit handhavingsverzoek ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De vereniging is van mening dat er niet wordt gebouwd volgens de verleende vergunningen.

Het Ministerie heeft echter aangegeven geen bevoegd gezag te zijn om dit verzoek te behandelen. Hier is Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond tegen in beroep gegaan. De Rechtbank heeft uitgesproken dat niet het Ministerie maar de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn bevoegd zijn met betrekking tot handhaving van de verleende omgevingsvergunningen. 

De gemeente Aa en Hunze is verrast door deze uitspraak. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: “het ministerie heeft destijds de vergunningen verleend. Daarom zijn wij het met Dorpsbelangen eens dat zij ook op die vergunningen moeten toezien en handhaven. Dat blijkt ook uit extern juridisch advies  dat we hebben ingewonnen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Aa en Hunze besloten om ook in hoger beroep bij de Raad van State te gaan. Gemeente Borger-Odoorn ondersteunt dit”.

De discussie over wie bevoegd is heeft ervoor gezorgd dat er nog geen inhoudelijke beoordeling van het handhavingsverzoek heeft plaatsgevonden. Om verder tijdsverlies te voorkomen gaat de gemeente Aa en Hunze nu alvast experts vragen om het handhavingsverzoek ook inhoudelijk te beoordelen. 
Buurgemeente Borger-Odoorn neemt vanwege de lokale aanleiding niet actief deel aan het hoger beroep. Omdat de beide gemeenten rondom het windpark waar mogelijk gezamenlijk optrekken, ondersteunt Borger-Odoorn de vraag naar duidelijkheid over het bevoegd gezag wel.