Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Woonborg, De Volmacht en gemeente Aa en Hunze leggen prestatieafspraken 2020 vast

De gemeente Aa en Hunze, Woonborg, Algemene Huurdersvereniging WOON, De Volmacht en huurdersvereniging De deelmacht hebben op 9 december 2019 voor het derde achtereenvolgende jaar gezamenlijke prestatieafspraken vastgelegd.

De prestatie¬afspraken zijn gemaakt op basis van de gemeentelijke Woonvisie2016+, de biedingen van Woonborg en De Volmacht en het standpuntendocument van AH WOON. Hiermee willen de partijen uitvoering geven aan een goede volkshuisvesting in de gemeente Aa en Hunze.

7 thema’s

De ontwikkelde prestatieafspraken zijn opgesteld voor 2020 met een doorkijk naar 2021 en later (perspectief van vijf jaar). De gekozen integrale aanpak leidt tot meer verbondenheid en onderlinge samenwerking. Sommige afspraken hebben een looptijd van vijf jaar, sommige worden elk jaar geactualiseerd. De thema’s waarover afspraken zijn gemaakt, zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, kleine kernen en leefbaarheid.

Er wordt voorzien in een goed aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief) van sociale huurwoningen in eigendom van de corporaties in de gemeente Aa en Hunze voor 2020 en de jaren daarna. Partijen geven prioriteit aan verduurzaming en onderschrijven de uitgangspunten van de Drentse Energiedeal. Alle betrokken partijen kunnen met de nu voorliggende prestatieafspraken instemmen.

Informatief wordt nog opgemerkt dat één van de gemeentelijke speerpunten voor 2020 is het actualiseren van de Woonvisie2016+. Op basis van deze te ontwikkelen nieuwe Woonvisie willen wij met de in Aa en Hunze werkzame corporaties volgend jaar meerjarige prestatieafspraken maken.

Prestatieafspraken openbaar

Het volledige document met de gemaakte prestatieafspraken is openbaar en staat gepubliceerd op de website van de corporaties en de gemeente.

Betrokken partijen die de documenten voor samenwerking ondertekenen