Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vuurwerk, waar moet je op letten?

Binnenkort kan er weer vuurwerk gekocht en afgestoken worden. We geven je graag wat informatie en tips waar je rekening mee moet houden.

Afleveren en verkoop vuurwerk

Volgens het “Vuurwerkbesluit” is het alleen toegestaan om vuurwerk af te leveren en te verkopen op 28, 30 en 31 december 2019. De verkoop van vuurwerk mag dan ook alleen plaatsvinden op deze dagen.

Het opbergen van spullen buitenshuis

Het zogenaamde “slepen” tijdens de overgang van oud-  naar nieuwjaar is al jarenlang een traditie. In verband hiermee raden wij een ieder aan om op oudejaarsavond verplaatsbare spullen ( zoals containers, brievenbussen e.d.) even binnen te zetten.

Vervoer van personen op en in aanhangwagens (keten e.d.)

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is een bepaling opgenomen die het verbiedt personen te vervoeren in of op aanhangwagens achter motorvoertuigen en in open en gesloten laadruimten van motorvoertuigen. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid is het vervoer van personen in dergelijke omstandigheden niet toegestaan. Dit verbod geldt dus ook voor het vervoeren van personen in rondrijdende keten. De politie zal hierop controleren en handhaven.

Inleveren niet-afgestoken vuurwerk

Vanaf oudejaarsdag en gedurende de eerste week van januari 2020 wordt er een container geplaatst achter het hek bij de locatie van de afdeling Ruimte aan de Oelenboom in Gieten. Ook wordt er een container geplaatst op het overlaadstation aan de Spekstoep in Gieten, waarin een ieder het overgebleven legaal (niet-afgestoken) vuurwerk kan deponeren.

Wanneer mag je vuurwerk afsteken?

Evenals voorgaande jaren wordt de aandacht erop gevestigd dat volgens het Vuurwerkbesluit, het afsteken van consumentenvuurwerk uitsluitend is toegestaan op:

Dinsdag 31 december 2019 (Oudejaarsdag) vanaf 18.00 uur tot woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) 02.00 uur. 
Het buiten deze toegestane tijden afsteken van vuurwerk houdt het risico in dat de politie verbaliseert en de gehele voorraad die je bij je hebt in beslag neemt.

Vuurwerktips

  • Koop vuurwerk uitsluitend bij de erkende verkoopadressen van consumentenvuurwerk.
  • Lees de gebruiksaanwijzing ruim van te voren goed door, op het moment dat je het vuurwerk afsteekt, is het vaak al donker.
  • Bewaar het vuurwerk in een blikken trommel. Stop het nooit in je zak!
  • Neem een veilige afstand in acht (tenminste 6 meter).