Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft Stichting Altijd Zorg een aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een Stichting Altijd Zorg op ‘t Ruige Veld een aanwijzing gegeven. Altijd Zorg moet binnen twee weken de zorg voor haar cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder en mag voorlopig geen nieuwe cliënten meer opnemen.

Veiligheid en kwaliteit van zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft samen met de gemeente op 7 november een eerste controle uitgevoerd bij Altijd Zorg op ’t Ruige Veld. Zowel de inspectie als de gemeente constateerden destijds ernstige tekortkomingen op het gebied van veiligheid en de kwaliteit van zorg. Burgemeester Hiemstra heeft toen – in het belang van cliënten en omwonenden - besloten de instelling in eerste instantie te sluiten. Bij tussenkomst van de rechter bleek dat die vond dat de gemeente de dreiging van acuut hoog risico onvoldoende hadden onderbouwd. Daarom mocht Altijd Zorg voorlopig weer terugkeren op ‘t Ruige Veld. 

Zorgverlening overdragen aan andere zorgaanbieder

Op 29 november heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een her-controle uitgevoerd en heeft ze inzicht gekregen in de cliënten waar waarbij sprake is van zorg of jeugdhulp waarop de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of Jeugdwet van toepassing is. De inspectie heeft geconstateerd dat de tekortkomingen niet zijn weggenomen en besloten dat de zorgverlening aan binnen twee weken moet worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder. 

Burgemeester Hiemstra is blij met de maatregel die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in het belang van veiligheid en kwaliteit van zorg heeft opgelegd. “De conclusies van de inspectie sluiten naadloos aan op die van ons als gemeente. Ik ga ervan uit dat Altijd Zorg nu voor al haar cliënten alternatieve zorg organiseert. Als ze dat doen worden daarmee de acute zorgen die ik heb over de kwaliteit van zorg weggenomen.”

Aanvullende informatie: