Tweede inloopbijeenkomst herinrichting Schoolstraat Gieten

Op maandag 9 september houdt de gemeente een tweede inloopavond over de herinrichting van de Schoolstraat in Gieten.

Geïnteresseerden zijn tussen 17:30 en 19:30 van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Spiekersteeg 1 in Gieten.

In de Schoolstraat worden de klinkerverharding en licht- en groenvoorziening aangepakt. Daarnaast komt er een nieuw regenwaterriool. Het vuilwaterriool wordt niet vervangen. De opmerkingen die tijdens de eerste inloopbijeenkomst door inwoners zijn gemaakt zijn grotendeels verwerkt in een bijgewerkt plan. Dit plan ligt tijdens deze tweede bijeenkomst ter inzage. 

Naar verwachting gaan de werkzaamheden eind 2019 of begin 2020 van start. De gemeente houdt inwoners op de hoogte over de voortgang. 

Bent u niet in de gelegenheid te komen, maar heeft u wel vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met dhr. A.T. Koning via 0592 - 26 78 67.