Collegeprogramma

Collegeprogramma Aa en Hunze 2018 – 2022: Samen Doen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze presenteert het collegeprogramma 2018 – 2022 (pdf, 2,2 MB) met de titel ‘Samen Doen!’. Een vitale, leefbare en duurzame samenleving is waar we ons samen voor inzetten. Inwoners in onze mooie dorpen nemen steeds vaker het voortouw om initiatieven te ontwikkelen die bij hun dorp passen. Het college geeft met veel plezier ruimte aan nieuwe vormen en samenwerking. Burgemeester Ton Baas: “In dit collegeprogramma heb ik alle vertrouwen. Het is een stevige basis voor een toekomstbestendig, uitnodigend én inspirerend Aa en Hunze.”

De gemeente Aa en Hunze heeft een beweging in gang gezet om ervaring op te doen met andere manieren van (samen)werken. Deze lijn wordt voortgezet in de bestuursperiode die vanaf april gestart is. De gemeente biedt ruimte en vertrouwen, werkt van buiten naar binnen en kijkt naar wat nodig is. Het college zet deze bestuursperiode extra in op vitalisering van de vakantieparken, aanleg van glasvezel en een kwaliteitsimpuls van de fietspaden. Ook wil het college de gemeentelijke dienstverlening verder verbeteren en de verschillende subsidiemogelijkheden bundelen in het Samendoenfonds, zodat het eenvoudiger en makkelijker wordt voor inwoners om subsidie aan te vragen. Dit zijn stevige ambities zonder dat het de inwoners geld kost (geen belastingverhoging). 

Verder gaat de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties samen aan de slag op de gebieden Zorg, Economie, werk en recreatie en Voorzieningen, leefbaarheid en wonen.

Zorg en Samen Doen

De gemeente heeft de ambitie dat alle inwoners op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. De insteek hierbij is van ‘zorgen voor, naar zorgen dat’. Wethouder Co Lambert (GroenLinks): “Samen met inwoners en aanbieders gaan we ervoor zorgen dat iedereen (weer) mee kan doen. We willen hiermee zoveel mogelijk aansluiten op wat onze inwoners nodig hebben. Dit doen we door training, vroegsignalering onder andere bij armoede (bijv. kinderen) en schulden, preventie, ouderenzorg en een nauwe samenwerking met Attenta.”

Economie, werk en recreatie en Samen Doen

Van energietransitie, ruimte voor ondernemers tot een sluitende aanpak voor het onderwijs en de arbeidsmarkt. Wethouder Bas Luinge (VVD): “Er zit veel kracht bij de ondernemers in Aa en Hunze. Ze leveren een grote bijdrage aan het bruisende Drenthe. We willen ruimte bieden voor economische ontwikkelingen en investeringen. Dit maken we concreet door onder andere de koersnota te actualiseren.”

Voorzieningen, leefbaarheid en wonen en Samen Doen

Van leefomgeving en natuur tot milieu en cultuur. De gemeente stimuleert, faciliteert en initieert initiatieven die vanuit de samenleving komen en die de leefbaarheid in de dorpen vergroten. Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen): “Met alle initiatieven van inwoners maken ze de leefomgeving zelf aantrekkelijker. Hiermee wordt Aa en Hunze elke dag een beetje mooier! Het Samendoenfonds is hierbij een mooie ondersteuning.”

Raadsvergadering 

Op donderdag 27 september vanaf 20.00 uur wordt het collegeprogramma besproken tijdens de raadsvergadering. Inwoners zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.