Zeven Koninklijke onderscheidingen in Aa en Hunze

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen hebben 7 personen in de gemeente Aa en Hunze een koninklijke onderscheiding gekregen. 6 personen zijn lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hendrikje van Harten-Boers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra speldde de versierselen op tijdens een ronde door de gemeente.

De volgende 6 inwoners uit Aa en Hunze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Frouwkje Vennik-Mollema uit Gasslternijveen zet zich al jarenlang in voor de medemens, die door wat voor oorzaak ook, in de problemen raakt. Zo is ze vanaf het eerste uur betrokken bij Stichting Helper en is ze actief bij de Voedselbank. Ook is Vennik actief binnen de Protestantse gemeente in Gasselternijveen. Bij dorpscoöperatie de Brug zit ze in de werkgroep ‘in ’t Veen sta je niet alleen’ – een werkgroep die activiteiten ontplooit om eenzaamheid te bestrijden. 
 
Jantje Hadderingh-Everts uit Gasselte was leerkracht op de basisschool in Gasselte en heeft zich daar bewezen als een bijzondere leerkracht die oog heeft voor de kwetsbare leerling. Daarnaast heeft Hadderingh vrijwilligerstaken gedaan bij o.a. de manege (De Hondsrug), het dorpshuis in Gasselte en het Oostermoerfeest.
 
Roelof Dilling uit Grolloo heeft vele vrijwilligerstaken gedaan in het Bluesdorp, met name gericht op sport en gezondheid. Zo is hij initiatiefnemer en voorzitter bij Stichting Grolloo Zorgt, heeft Dilling verschillende bestuursfuncties gekend bij (sport)verenigingen en organisaties (o.a. SGO en het Markehuus) in het dorp en heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het project Sportdorp Grolloo. 
 
Jan Kemker uit Anderen is al jarenlang erg actief bij bestuurswerkzaamheden en vrijwilligerswerk in het dorp. Dit doet Kemker onder andere bij de Vereniging Dorpsbelangen Anderen, Stichting Oes Stee (dorpshuis) en bij stichting Nijend24. Ook is Kemker sinds 1996 voorzitter van de IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Jantje Scholtens uit Anloo is al sinds 1997 intensief betrokken als vrijwilliger bij stichting Etstoel Anloo. Ook is ze lid van de Vrouwen van Nu Anloo, waar ze diverse (bestuurs)functies heeft vervuld. Sinds 2017 is Scholtens bestuurlijk actief in de stichting Anloo Vergroent, die de titel “Het groenste dorp van Drenthe” opleverde.
 
Jan Otto Meertens uit Eexterveen zet zich enorm in voor de dorpsgemeenschap. Hij is bij diverse verenigingen al vele jaren actief. Bij de wielervereniging en de korfbalvereniging zelfs al bijna 50 jaar. Ook is Meertens penningmeester van de Historische Vereniging Eexterveen en bestuurslid van Stichting Dorpscentrum Eexterveen. 

Ridder

Hendrikje van Harten-Boers uit Gieten is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Harten-Boers is sinds 1981 werkzaam als conservator bij de Stichting Landgoed Fraeylemaborg. Hier zijn werken van de Groningse schilder Van Houten, zijn zus Alida en de Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag en zijn echtgenote te zien. Sinds 1993 is zij ook parttime werkzaam als conservator bij de Stichting Jan Menze van Diepen, waarvan de collectie tentoongesteld is in het landgoed. Daarnaast heeft ze nog vrijwilligerstaken gedaan (o.a. bij de Gereformeerde Kerk in Stadskanaal en scouting Stadskanaal).

Cement van de samenleving

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra maakte een tour door de gemeente en speldde de versierselen op. Hij roemt de inzet van alle gedecoreerden: “In één van de ondersteuningsbrieven werd de gedecoreerde omschreven als ‘de verpersoonlijking van het cement in onze samenleving.’ Dat vind ik een mooie omschrijving en geldt voor al deze mensen. Zij zijn met hun jarenlange vrijwillige inzet elk op hun eigen manier ontzettend waardevol voor de samenleving.”