Uit de Raad 20 april

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 20 april werden de volgende besluiten genomen:

Reactienota zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen

De gemeenteraad heeft een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van een nieuwe stal op het perceel Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen. Hierna kan het college de aanvraag omgevingsvergunning verlenen.\

Vaststellen verordeningen ihkv Verruiming minimaregelingen

Om onze inwoners te ondersteunen, is vanaf 1 januari 2023 de inkomensnorm voor onze minimaregelingen naar 130% van het bijstandsniveau verhoogd. Daardoor kunnen meer inwoners gebruikmaken van de minimaregelingen. Het besluit van de raad formaliseert wat in de praktijk al uitgevoerd wordt. Inwoners kunnen voor deze regelingen terecht op www.aaenhunze.nl/geldzorgen.