Nationale Herdenking 4 mei 2023

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt dit jaar met het jaarthema ‘Leven met Oorlog’ aandacht  voor de oorlog aan individuen, families en de samenleving. De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar groter, maar bijna iedere Nederlander heeft via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen sindsdien.
In verband met de Nationale Herdenking verzoek ik u op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur) de Nederlandse vlag halfstok te hangen. 

Van 20.00 tot 20.02 uur zal een volkomen stilte in acht worden genomen. 

U bent van harte welkom om aan de herdenkingen, zoals die gehouden worden in de onderstaande plaatsen, mee te doen.

Burgemeester van de gemeente Aa en Hunze,
Anno Wietze Hiemstra    

 

Herdenkingen in Aa en Hunze

Dit jaar wordt er in zeven plaatsen binnen onze gemeente een herdenking gehouden.

Op 13 april dit jaar is in Annen een herinneringsmonument onthuld, vanaf nu zal hier ook ieder jaar op 4 mei een herdenking plaatsvinden.

Hieronder vindt u de programma’s per plaats:

Annen  
Verzamelpunt: Ons Dorpshuis Annen
Tijdstip: 18.45 uur
Programma: Stille tocht om 19.00 uur naar het monument. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra en Gea Aling spreken de aanwezigen toe. Hierna lezen vier kinderen van OBS de Eshoek gedichten voor waarna de twee minuten stilte in acht worden genomen. Om twee over acht klinkt het Wilhelmus. Hierna volgt de bloemlegging, vervolgens zingen kinderen van OBS de Eshoek een lied. Verder wordt de muzikale omlijsting verzorgd door muziekvereniging Drenthina. 

Anloo 
Verzamelpunt: Kruispunt zandwegen in Evertsbos
Tijdstip: 18.30 uur
Programma: Stille tocht om 18.45 uur naar het oorlogsmonument bij het onderduikershol. Welkomstwoord door mevrouw Buikema en toespraak door raadslid Richard Heling namens het gemeentebestuur. Na de taptoe door trompettist de heer Enting worden twee minuten stilte in acht genomen. Na de twee minuten stilte volgt de bloemlegging. Twee leerlingen van OBS Anloo dragen een gedicht voor. Het programma wordt afgesloten met het Wilhelmus gezongen onder leiding van de heer Enting.

Eext  
Verzamelpunt: Nederlands Hervormde Kerk
Tijdstip: 19.15 uur
Programma: De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.15 uur in de kerk. Openingswoord door R. Bruining van het 4 mei comité gevolgd door gedichten van leerlingen van OBS Prins Willem Alexander en een toespraak van raadslid Marie Claire Neesen namens het gemeentebestuur. Muziekvereniging TOGIDO brengt stukken koraalmuziek ten gehore. Na de plechtigheid in de kerk luidt er vanaf 19.50 uur een kerkklok en vertrekt de stille tocht, voorafgegaan door 2 trommelslagers naar het gedenkmonument. Nadat de kerkklok 20.00 uur heeft geslagen worden twee minuten stilte in acht genomen. Hierna volgt de bloemlegging. Na de plechtigheid is iedereen uitgenodigd om een kop koffie te drinken in Dorpshuis Homan.

Gasselternijveen
Verzamelpunt: PKN-kerk
Tijdstip: 18.30 uur.
Programma: De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur in de kerk. Na gitaarspel door Peter Damm worden belangstellenden welkom geheten. Leerlingen van OBS J. Emmens en DKC ’t Kompas lezen gedichten voor. Daarna houdt raadslid Frits Klein Langenhorst een toespraak namens het gemeentebestuur. Na een lied van de leerlingen volgt een stille tocht welke om 19.30 uur vertrekt naar het monument. Bij het monument volgt de bloemlegging. Na een toespraak door raadslid Frits Klein Langenhorst en voordrachten van leerlingen wordt de taptoe gespeeld door een trompettist van De Harmonie en worden de twee minuten stilte in acht genomen. Waarna het Wilhelmus klinkt.

Gieten en Gieterveen
Verzamelpunt: De Dorpskerk in Gieten
Tijdstip: 18.45 uur.
Programma: De herdenkingsbijeenkomst begint om 18.45 uur in de kerk. Er worden tekeningen en gedichten getoond van kinderen van de basisscholen in Gieten en Gieterveen. Er is orgelspel van de heer Hans Bosman en een toespraak van Erik Guns, voormalig coördinator Landelijk Steunpunt Gastsprekers Tweede Wereldoorlog. De muzikale omlijsting word verzorgd door Iris Bom en Marcel Wiersma. De herdenking is live te volgen via: kerkdienstgemist.nl
Om 19.30 uur begint de stille tocht naar de begraafplaats in Gieten met gelegenheid om bloemen te leggen bij het herdenkingsmonument op de Brink. Op de begraafplaats bij de graven van de omgekomen vliegtuigbemanning zullen alle oorlogsslachtoffers worden herdacht. Op de begraafplaats houdt raadslid Rabbe Vedder, een toespraak namens het gemeentebestuur. Mevrouw Jantje Moek-Rutgers draagt gedichten voor en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Na de Taptoe gespeeld door de heer Carst-Jan Ligtenbarg wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Dit wordt afgesloten met een trompetsignaal.

Grolloo
Verzamelpunt: Meerkampsweg 
Tijdstip: 19.00 uur
Programma: Stille tocht om 19.15 uur met trommelslager naar de ‘Vredesboom’. De voorzitter heet daar de belangstellenden welkom. Hierna volgt een toespraak namens de Protestantse gemeente en door raadslid Arie Fonk, namens het gemeentebestuur. Daarnaast werken muziekvereniging Crescendo, zangvereniging Vriendenkring en schoolkinderen van OBS de Drift mee aan het programma. Om 20.00 uur zal er twee minuten stilte in acht worden genomen waarna Crescendo en Vriendenkring het Wilhelmus inzetten. Hierna volgt de bloemlegging. Na afloop is er koffie, thee, fris voor belangstellenden.

Rolde 
Verzamelpunt: Molen aan de Grote Brink
Tijdstip: 19.15 uur
Programma: Stille tocht om 19.25 uur onder leiding van een tromspeler naar het monument aan de Kerkbrink. Om 19.35 uur komt de stille tocht aan bij het Kerkbrink waar het Klein Orkest koralen speelt. De heer Tahalele heet iedereen welkom. Daarna houdt wethouder Kiena ten Brink een toespraak namens het gemeentebestuur. Leerlingen van de Jan Thiesschool dragen gedichten voor bij het monument. Janny Bruins en Henriette Dieters vertellen een verhaal over het verzet in Rolde en omgeving. Het Taptoesignaal wordt gespeeld waarna om 20.00 uur een stilte van 2 minuten in acht wordt genomen. Daarna zal het Klein Orkest het Wilhelmus spelen waarbij gelijktijdig de Nationale en de Roldervlag worden gehesen. Hierna volgt de bloemlegging. Na afloop is er vanaf 20.20 uur koffie/thee voor belangstellenden in de Jacobuskerk.