Kinderen leggen bloemstuk bij herdenkingsmonument in Gieten

Jaarlijks wordt de bevrijding van Gieten op 13 april gevierd en worden de gevallenen herdacht.

Donderdag 13 april hebben leerlingen van groep 6, 7 en 8 van Kindcentrum de Marke bloemen bij het herdenkingsmonument op de Brink in Gieten gelegd. Ook lazen de leerlingen een gedicht of kort verhaal voor. 
Dit deden zij in aanwezigheid van wethouder Ivo Berghuis. 

Wethouder Ivo Berghuis ontving de leerlingen en hun begeleiders voorafgaande aan de herdenking om 9.45 uur in het gemeentehuis in Gieten (Spiekersteeg 1). Vervolgens ging het gezelschap naar het herdenkingsmonument. Na afloop van de herdenking was er nog een kort samenzijn in de kantine van het gemeentehuis.

Kindcentrum de Marke heeft het herdenkingsmonument een aantal jaren geleden geadopteerd op initiatief van de “Stichting Februari 1941”. Ter herdenking aan de bevrijding van Gieten (13 april 1945) en aan hen die vielen in de oorlogsjaren worden er jaarlijks bloemen gelegd bij het monument. Het herdenkingsmonument staat tegenover het bedrijfsverzamelgebouw ’t Raadhuis aan de Brink 17 in Gieten.