Raadslid in beeld: Rikus Harms

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. Deze week: Rikus Harms (Gemeentebelangen)

We staan op het nieuwe fietspad tussen Eext en Anloo. Waarom wilde je hier gefotografeerd worden?

Deze plek is voor mij een nieuw begin van een fietspadtijdperk. Fietsen is erg populair en het aantal elektrische fietsen neemt snel toe. Daar horen wat mij betreft veilige en comfortabele fietspaden bij. Voldoende breed en daardoor ook geschikt voor scootmobielen en soortgelijke voertuigen. Een fietspad van schelpen of vergelijkbaar materiaal is wat mij betreft niet meer van deze tijd. Daarbij zijn betonfietspaden vrijwel onderhoudsvrij. Dat geld kan dan weer anders worden ingezet. 

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik zou de vraag liever beantwoorden met hoe ik raadslid ben geworden. Ik was voorzitter van de voetbalvereniging Eext en vanuit die rol ook lid van de Sportraad van de voormalige gemeente Anloo. Je komt dan in aanraking met het openbaar bestuur en van het een komt het ander.
Ik werd gevraagd door gemeentebelangen of ik bereid was mij bij hen aan te sluiten. Al snel stond ik op de kieslijst maar kwam niet direct in de raad. Ik ben wel vrij snel daarna een periode voorzitter van Gemeentebelangen geweest. Vanuit die rol bezocht ik ook regelmatig raadsvergaderingen. Dan begint alles wat meer te leven. Eigenlijk rol je er in en is het niet vanuit de gedachte dat ik ooit raadslid zou willen worden.

Op welk succes als raadslid ben je trots? 

Ik gebruik het woord trots vrijwel nooit. Ik hou het liever bij gelukkig of blij. Ik maak deel uit van de grootste fractie in onze gemeenteraad. We zetten ons breed in voor de dorpen en bezoeken deze tijdens een raadsperiode. Je hoort wat er leeft en speelt. Met die input kunnen wij de leefbaarheid in de dorpsgemeenschappen nog beter en mooier te maken. Bij elk gesprek vertellen we ook het eerlijke verhaal dat niet alles mogelijk is.
Ik word blij als we voor inwoners, organisaties of verenigingen wat kunnen betekenen. Uiteindelijk zit je niet alleen in de raad voor je controlerende functie maar ook om in voorkomende gevallen om mensen, organisaties en verenigingen bij te staan en te helpen. 

Wat is een feitje over jou dat mensen niet weten?

Een lastige vraag waar ik zo even geen antwoord op weet. Wat ik wel weet is dat niet alles wat ik leuk vind ook door een ander leuk wordt gevonden. Ik hoef ook niet op de voorgrond. Ik blijf liever bij mezelf. Daar voel ik mij prettig bij.

Wat hoop je nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

Dat we in ieder geval onze gemeente financieel gezond en bestuurlijk stabiel houden. Ik noem dit omdat je als raadslid toch een periode mee mag beslissen over het wel en wee van de gemeente en je je daarbij moet realiseren dat je mee beslist over geld van een ander. Het blijft gemeenschapsgeld. 
Een financieel gezonde en bestuurlijk stabiele gemeente komt ten goede aan alle inwoners en aan alle dorpsgemeenschappen. En daar doen we het toch allemaal voor.

 

Rikus Harms