Positieve gezondheid is belangrijker dan ooit

De gemeenten Aa en Hunze, Coevorden en Hardenberg werken samen, om het gedachtegoed van positieve gezondheid te verspreiden.

De kern van positieve gezondheid is dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. Deze theorie leidt tot een andere kijk op gezondheid. Uitgaan van wat iemand wel kan, in plaats van de nadruk leggen op beperkingen. Maar ook kijken naar achterliggende problemen. Afgelopen najaar zijn we begonnen met inspiratiesessies voor de kernteams ouderen en jeugd rond de huisartsenpraktijken. Deelnemers van de sessies waren medewerkers van thuiszorgorganisaties, Attenta, Impuls en van de huisartsenpraktijk. Nu deze sessies zijn geweest, kwam de vraag: hoe pas je dit in de praktijk toe? Met deze vraag gaan we wederom in werksessies aan de slag. In Gieten is onlangs de eerste werksessie geweest over dit onderwerp. In dit artikel blikken we met Marjan Joel (Buurtzorg Gieten) en Chantal Walg (Proscoop) kort terug op de werksessies van afgelopen maand. 

“Maandag 15 maart hebben Carmen en Marjan van Buurtzorg Gieten deelgenomen aan de werksessie positieve gezondheid. Een zeer leerzame werksessie samen met collega’s uit de gemeente. We hebben ervaringen gedeeld door samen met elkaar in gesprek te gaan en casussen te bespreken en gesprekken te voeren. De gespreksmethoden door middel van de 6 dimensies helpen om ingangen te vinden om tot een mooi gesprek en resultaat te kunnen komen. Door verder te kijken en in gesprek te gaan met de cliënt kun je de gezondheid verbeteren,  je eigen regie te voeren in het fysieke, sociale en emotionele welbevinden. Een hele mooie manier om toe te passen in onze dagelijkse werkzaamheden. Ook hebben we deze werksessie gedeeld met onze collega’s van team Buurtzorg Gieten zodat we allemaal meer alert kunnen worden in de vraagstelling tijdens een gesprek met cliënten met betrekking tot positieve gezondheid.” Aldus Marjan Joel. 

“Met veel plezier leveren we vanuit Proscoop een bijdrage aan het Positief Gezonder maken van de gemeenten in Drenthe/Overijssel. Al enige jaren zijn we vanuit onze ROS actief op dit thema. Werken vanuit en aan Positieve Gezondheid vraagt anders denken en anders doen, met andere woorden transformeren. We kunnen wel geïnspireerd zijn en anders gaan denken, maar het ook daadwerkelijk doorvoeren in je handelen is geen vanzelfsprekendheid. Het gaat om veel meer dan een nieuwe methodiek leren. Het vraagt naast een ander gesprek voeren, ook andere handelingsperspectieven en anders samenwerken met mogelijk nieuwe partners vanuit veelal andere waarden. Er is geen blauwdruk voor, maar er zijn wel veel mooie voorbeelden en ervaringen die we mee kunnen nemen van elders uit de regio en het land. Deze werksessie is slechts de start van een transformatieproces dat dagelijks vorm moet krijgen door samen met collega’s te ervaren, te reflecteren, te leren en te experimenteren met het voeren van andere gesprekken, anders handelen, samenwerken, etc. Op die manier kunnen we de zorg verdraaien van ziekte- naar echte gezondheidszorg. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij.” Vertelde Chantal Walg van Proscoop. 

NL-Gespreksinstrument-met-aspecten-zonder-onderbalk-1024x724