Online vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa

De eerstvolgende openbare ONLINE-vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op dinsdagavond 13 april 2021 van 20:00 uur tot 22:00 uur

Nationaal Park Drentsche Aa
‘Van brongebieden tot benedenloop’


Om de vergadering online te kunnen volgen is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan uiterlijk t/m maandag 12 april a.s.

Op de agenda staan onder andere een presentatie stand van zaken over het nieuw op te stellen Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021 - 2030). Zie voor meer informatie de internetpagina https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/overlegorgaan/. 

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven over zaken die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen. U kunt zich hiervoor aanmelden voor aanvang van de vergadering bij de secretaris. 

Voor informatie over het Drentsche Aa-gebied kunt u terecht op de website www.drentscheaa.nl
Op de website kunt u ook een gratis abonnement op de halfjaarlijkse nieuwsbrief “Doorstroom” van het Nationaal Park Drentsche Aa aanvragen. Ook kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.