Gemeente Aa en Hunze zoekt agrariërs voor afname van bermmaaisel

De gemeente zoekt agrariërs die bermmaaisel op hun land willen hebben voor bodemverbetering of bemesting.

Vanaf 2021 gaat team Buitendienst voor een deel van het bermbeheer over naar het ecologisch maaien van bermen. Het bermmaaisel dat vrijkomt bij ecologisch bermbeheer kan als bodemverbetering/bemesting worden ingezet op agrarische gronden. 

Transportbewegingen beperken

Als het maaisel lokaal afgezet kan worden, kunnen transportbewegingen voor afvoer van maaisel en aanvoer van meststoffen worden beperkt en stortkosten bespaard. De gemeente brengt het bermmaaisel met een vrachtauto (los gestort) op de afgesproken locatie. Voor het verspreiden/onderwerken van het maaisel, dient de agrariër zelf zorg te dragen. Hier staat geen vergoeding tegenover.

Bereikbaarheid locatie

De locatie moet bereikbaar zijn voor een vrachtauto. Ondanks dat de gemeente haar best doet dit zoveel mogelijk te voorkomen kan het bermmaaisel zwerfvuil bevatten. Daarnaast kan het maaisel zaden van, voor agrariërs, niet of minder gewenste planten bevatten. In de zomer komt er een beperkte hoeveelheid maaisel vrij tijdens de eerste maaironde. Als er een locatie voor tijdelijke opslag bij de agrariër is, dan kan er geleverd worden. In het najaar kan het meeste maaisel geleverd worden. 

Contactpersonen bermbeheer

Voor logistieke vragen en vragen over de uitvoer/planning of het doorgeven van locaties en gewenste hoeveelheden maaisel: Opzichter groen de heer J. Lammerts:  jlammerts@aaenhunze.nl. Ook locaties en hoeveelheden in het kader van het willen ontvangen van slootmaaisel kunnen worden doorgegeven aan de heer J. Lammerts.
Voor beleidsvragen over het ecologisch bermbeheer of inwonersinitiatieven i.k.v. biodiversiteit/ecologisch bermbeheer: Beleidsadviseur groen mevrouw J. Knol:  jknol@aaenhunze.nl